Persbericht: N279 werken aan robuuste oplossing

22 december 2022
Inwoners

In december 2021 heeft de Raad van State het Provinciaal Inpassingsplan N279 vernietigd. De provincie en alle betrokken overheden in het gebied N279 Veghel-Asten (gemeenten Meierijstad, Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat) willen zo snel mogelijk een herstart maken met de planontwikkeling voor de N279, via een oplossing die aan zoveel mogelijk belangen tegemoetkomt. Hierbij zijn tempo, zorgvuldigheid (uitlegbaar) en betrokkenheid (regionaal draagvlak) leidende principes.

De regionale partners werkten de afgelopen maanden samen aan een plan van aanpak voor de vervolgfasen. Afgelopen week

Het door provincie en regionale partners gezamenlijk opgestelde plan van aanpak is afgelopen week gezamenlijk vastgesteld.

Kern van plan van aanpak

  1. De regionale partners hebben in een gezamenlijk plan van aanpak N279 Veghel-Asten afspraken vastgelegd over het vervolgtraject, om te komen tot een gedragen oplossingsrichting, via een traject van Brede belangenbenadering.
  2. In 2023 start een verkeersstudie op basis van het nieuwste verkeersmodel, inclusief leefbaarheidsanalyse voor het gehele plangebied.
  3. We starten met de uitwerking van knelpunten die we op korte termijn kunnen aanpakken: maatregelen die ongeacht de uitkomst vervolgproces N279 meerwaarde hebben (no regret) en directe verlichting bieden.
  4. Participatie is essentieel onderdeel van de vervolgfasen.
  5. De regionale partners streven naar gezamenlijke besluitvorming over oplossingsrichtingen uiterlijk eind 2023.

Het volledige plan van aanpak kun je vinden in de bijlage. Ook het volledige persbericht kun je bekijken op de website van de provincie Noord-Brabant.

Alles over het project N279 vind je op de pagina over de N279 van de provincie.