help-support iconPersoonsgebonden budget (pgb) tarieven Wmo per 1-1-2022

Algemeen

De pgb tarieven kunnen wijzigen. Veelal vinden deze wijzigingen jaarlijks plaats per 1 januari. De wijze waarop de gemeente de tarieven wijzigt, is door de gemeente vastgelegd in de Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Besluit maatschappelijke ondersteuning. Voor alle pgb’s geldt nog wel de hoofdregel dat een pgb in principe niet hoger mag zijn dan het tarief dat de gemeente betaalt voor vergelijkbare gecontracteerde zorg (zorg in natura tarief). Dat tarief hebben we in onderstaande tabellen ook opgenomen in de vorm van een maximaal jaarbudget. Bij een zorgtoewijzing die niet het gehele kalenderjaar omvat, wordt dit maximale jaarbudget naar rato berekend.

De noodzakelijke zorginzet wordt aan de hand van een puntensysteem vastgesteld. Op basis hiervan wordt de hoogte van het pgb bepaald. Het aantal punten wordt vermenigvuldigd met een rekenfactor 33,46 en dat bepaalt de hoogte van het jaarbudget. De rekenfactor 33,46 is gebaseerd op het 125% van het Wettelijk Minimumloon, wat overeenkomt met een uurtarief van € 15,95. Het maximale pgb voor huishoudelijke ondersteuning bedraagt € € 6.236,40 per jaar. PGB’s die vóór 1 januari 2018 nog op basis van uren zijn vastgesteld volgen dezelfde jaarlijkse indicatie van uurtarieven. Het plafond hierbij is gekoppeld aan het type HO-indicatie.

Huishoudelijke ondersteuning (HO)
Categorie PGB tarief per uur Maximaal pgb per jaar
(pgb plafond)
HO basis € 15,95 € 3.118,20
HO plus € 15,95 € 3.637,92
HO extra € 15,95 € 6.236,40

 

Het pgb tarief voor het bereiden en neerzetten van de maaltijd is € 9,72 per maaltijd.

We kennen twee PGB tarieven, namelijk voor begeleiding individueel en voor begeleiding groep. In onderstaande tabel staat het PGB tarief voor professionele dienstverleners, waarbij het totale pgb niet meer is dan het tarief dat de gemeente betaalt voor gecontracteerde zorg (zorg in natura tarief). Begeleiding individueel en groep wordt altijd in feitelijke uren/dagdelen toegekend en niet in bandbreedtes. De bandbreedte wordt gebruikt om het maximale jaarbudget te bepalen.

Begeleiding individueel

Categorie PGB tarief per uur Maximaal pgb per jaar
(pgb plafond)
Begeleiding regulier professioneel € 59,86  
1 tot 2 uur per week begeleiding    
2 tot 4 uur per week begeleiding    
4 tot 8 uur per week begeleiding    
     
Begeleiding extra professioneel € 59,86  
1 tot 2 uur per week begeleiding   € 5.610,25
2 tot 4 uur per week begeleiding   € 9.350,50
4 tot 8 uur per week begeleiding   € 21.319,06
     
Begeleiding professioneel > 8 uur per week (speciale afspraak) € 59,86 Geen plafond
     
Particuliere ondersteuning € 15,95 Plafond zie professioneel
Begeleiding groep
Categorie PGB tarief per dagdeel Maximaal pgb per jaar
(pgb plafond)
Begeleiding groep regulier professioneel € 46,45  
1 t/m 4 dagdelen   € 5.315,72
5 t/m 6 dagdelen   € 9.568,32
7 of meer dagdelen   € 14.883,91
     
Begeleiding groep extra professioneel € 46,45  
1 t/m 4 dagdelen   € 6.557,85
5 t/m 6 dagdelen   € 11.804,06
7 of meer dagdelen   € 19.673,56
     
Particuliere ondersteuning € 15,95 Zie professioneel

 

Het tarief voor kortdurend verblijf is bedoeld voor de kosten van het verblijf (logies en maaltijden). In dit budget is dus geen rekening gehouden met eventuele kosten voor begeleiding of andere ondersteuning. Kortdurend verblijf wordt voor maximaal 52 etmalen per kalenderjaar toegekend.

Kortdurend verblijf
Categorie PGB tarief per etmaal (24 uur) Maximaal pgb
(maximaal 52 etmalen per jaar)
Professionele inzet € 69,69 € 3.624,11
Particuliere inzet € 32,27 Zie professioneel