surcharges iconPersoonsgebonden budget (pgb) tarieven Wmo per 1-1-2023

De pgb tarieven kunnen wijzigen. Veelal vinden deze wijzigingen jaarlijks plaats per 1 januari. De wijze waarop de gemeente de tarieven wijzigt, is door de gemeente vastgelegd in de Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Besluit maatschappelijke ondersteuning.

Voor alle pgb’s geldt nog wel de hoofdregel dat een pgb in principe niet hoger mag zijn dan het tarief dat de gemeente betaalt voor vergelijkbare gecontracteerde zorg (zorg in natura tarief). Dat tarief hebben we in onderstaande tabellen ook opgenomen in de vorm van een maximaal jaarbudget.

Bij een zorgtoewijzing die niet het gehele kalenderjaar omvat, wordt dit maximale jaarbudget naar rato berekend.

Huishoudelijke ondersteuning

De noodzakelijke zorginzet wordt aan de hand van een puntensysteem vastgesteld. Op basis hiervan wordt de hoogte van het pgb bepaald. Het aantal punten wordt vermenigvuldigd met een rekenfactor en dat bepaalt de hoogte van het jaarbudget. De rekenfactor is 34,58 en is gebaseerd op het 125% van het Wettelijk Minimumloon, wat overeenkomt met een uurtarief van € 16,48. Het maximale pgb voor huishoudelijke ondersteuning bedraagt €  € 6.942,41 per jaar.

PGB’s die vóór 1 januari 2018 nog op basis van uren zijn vastgesteld volgen dezelfde jaarlijkse indexatie van uurtarieven. Het plafond hierbij is gekoppeld aan het type HO-indicatie.

Huishoudelijke ondersteuning (HO)
Categorie PGB tarief per uur Maximaal pgb per jaar (pgb plafond)
HO basis € 16,48 € 3.471,21
HO plus € 16,48 € 4.049,79
HO extra € 16,48 € 6.942,41

 

Ondersteuning maaltijden

Het pgb tarief voor het bereiden en neerzetten van de maaltijd is  € 10,78 per maaltijd.

Begeleiding

We kennen 2 PGB tarieven, namelijk voor begeleiding individueel en voor begeleiding groep. In onderstaande tabel staat het PGB tarief voor professionele dienstverleners, waarbij het totale pgb niet meer is dan het tarief dat de gemeente betaalt voor gecontracteerde zorg (zorg in natura tarief).

Begeleiding individueel en groep wordt altijd in feitelijke uren/dagdelen toegekend en niet in bandbreedtes. De bandbreedte wordt gebruikt om het maximale jaarbudget te bepalen.

Begeleiding individueel
Categorie PGB tarief per uur Maximaal pgb per jaar (pgb plafond)
Begeleiding regulier professioneel € 62,00  
1 tot 2 uur p/w begeleiding   € 4.507,44
2 tot 4 uur p/w begeleiding   € 7.812,84
4 tot 8 uur p/w begeleiding   € 18.029,64
Begeleiding extra professioneel € 62,00  
1 tot 2 uur p/w begeleiding   € 5.810,52
2 tot 4 uur p/w begeleiding   € 9.684,36
4 tot 8 uur p/w begeleiding   € 22.080,12
Begeleiding professioneel >8 uur per week (speciale afspraak) € 62,14 Geen plafond
Particuliere ondersteuning € 16,48 Plafond zie professioneel

Begeleiding groep
Categorie PGB tarief per dagdeel Maximaal pgb per jaar (pgb plafond)
Begeleiding groep regulier professioneel  € 48,10  
1 t/m 4 dagdelen   € 5.505,49
5 t/m 6 dagdelen   € 9.909,91
7 of meer dagdelen   € 15.415,26
Begeleiding groep extra professioneel € 48,10  
1 t/m 4 dagdelen   € 6.791,97
5 t/m 6 dagdelen   € 12.225,46
7 of meer dagdelen   € 20.375,90
Particuliere ondersteuning € 16,48 Zie professioneel

 

Kortdurend verblijf Wmo

Het tarief voor kortdurend verblijf is bedoeld voor de kosten van het verblijf (logies en maaltijden). In dit budget is dus geen rekening gehouden met eventuele kosten voor begeleiding of andere ondersteuning. Kortdurend verblijf wordt voor maximaal 52 etmalen per kalenderjaar toegekend.

Kortdurend verblijf
Categorie PGB tarief per etmaal (24 uur) Maximaal pgb (max. 52 etmalen peer jaar)
Professionele inzet € 72,18 € 3.753,24
Particuliere inzet € 33,42 € 1.737,84