payment iconPlanschadevergoeding

U kunt (als burger, bedrijf of instelling) bij aanpassing van het bestemmingsplan schade ondervinden. Zo kan de waarde van uw pand of perceel verminderen door wijziging in het plan. Ook kunnen - als gevolg van het bestemmingsplan - werkzaamheden worden verricht die schade berokkenen aan omwonenden (bijvoorbeeld verzakking). Van schade die direct het gevolg is van een bestemmingsplanwijziging kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen. Het college van Burgemeester en Wethouders beoordeelt de claim en stelt aan de hand van een deskundigenrapport de hoogte van de eventuele schade (en dus de te betalen vergoeding) vast.
Een verzoek om vergoeding van planschade moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Doorlooptijd en kosten

De kosten van deze procedure bedragen € 500. U ontvangt na het indienen van het verzoek een brief waar de betaalgegevens in zijn opgenomen. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen op het moment dat het bedrag is ontvangen.  Als uw aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt goedgekeurd, wordt dit bedrag aan u terugbetaald.

45 weken