default iconPrincipeverzoek

Principeverzoek indienen

De ambitie voor Gemert-Bakel is om de komende 10 jaar 2.400 woningen te bouwen. Om de ambtelijke capaciteit en de schaarse gouden handjes in de bouw zo efficiënt mogelijk in te zetten, is er door het college gekozen om prioriteit te geven aan woningbouwprojecten die voor een versnelling zorgen. Daarom kiest het college van B&W ervoor om de prioriteit te leggen bij de grotere woningbouwprojecten en/of plannen die aansluiten bij de doelstellingen uit ons programma vitale kernen.

Er is vooral behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, senioren en kleine huishoudens. Dit is daarom het soort woningen waarvoor we de komende jaren de bouw stimuleren. Aanvragen voor de bouw van slechts één of een klein aantal woningen kosten relatief veel tijd en leveren niet de gewenste snelheid op. Alleen met het stellen van deze prioriteiten kunnen we samen met ontwikkelaars de aantallen woningen in de gemeente realiseren die zo hard nodig zijn. 

Principeverzoeken

De prioritering heeft tot gevolg dat principeverzoeken die op of na 11 oktober 2022 zijn binnengekomen niet in behandeling genomen kunnen worden. Tenzij:

  • Het verzoek een ‘rotte plek’ in de kernen oplost.
  • Het een VAB-locatie in het buitengebied betreft waar een agrarisch bedrijf wordt beëindigd.
  • Indien door uitvoering te geven aan het principeverzoek er anderszins grote toegevoegde waarde voor Gemert-Bakel wordt gecreëerd.

U vraagt als het ware informeel wat het college van B&W van uw plan vindt. Het college bepaalt dan of zij een planologische procedure op wil starten om uw plan mogelijk te maken.

Een principeverzoek dient u in om voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure te vragen wat het college van B&W vindt van uw plannen.

In Gemert-Bakel is de keuze gemaakt om prioriteit te geven aan de woningbouwprojecten die voor een versnelling zorgen. De prioritering heeft tot gevolg dat principeverzoeken die op of na 11 oktober 2022 zijn binnengekomen niet in behandeling genomen kunnen worden.

Vanwege de prioriteit voor versnelling van de woningbouw is op dit moment het indienen van een principeverzoek alleen zinvol als het verzoek:

  •  een ‘rotte plek’ in de kernen oplost
  •  het een VAB-locatie in het buitengebied betreft waar een agrarisch bedrijf wordt beëindigd
  •  indien door uitvoering te geven aan het principeverzoek er anderszins grote toegevoegde waarde voor Gemert-Bakel wordt gecreëerd.

Het indienen van een principeverzoek is vooral zinvol bij grotere plannen of als er geen duidelijk afgebakende beleidskaders zijn waaraan de gemeente uw plan kan toetsen. Vooraf kunt u natuurlijk altijd even afstemmen met de gemeente.

Denkt uw verzoek een rotte plek oplost, het een VAB-locatie in het buitengebied betreft waar een agrarisch bedrijf wordt beëindigd of wordt er door uitvoering te geven aan het principeverzoek een grote toegevoegde waarde voor Gemert-Bakel gecreëerd? Dan kunt u via een formulier een principeverzoek indienen.