Afschrift basisregistratie personen (BRP)

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een officiële verklaring en bevat uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum.

Als het nodig is kunnen op een uittreksel BRP ook andere gegevens worden vermeld, zoals het Burgerservicenummer, de burgerlijke staat, het aantal ingeschreven personen op uw adres, de datum van vestiging in de gemeente Gemert-Bakel of de adreshistorie.

U kunt op vier manieren een uittreksel uit de BRP aanvragen:

Digitaal

Voor het digitaal aanvragen van een uittreksel heeft u DigiD nodig. Let op! Aan dit product zijn kosten verbonden. Deze kunt u betalen met iDeal of met uw creditcard.

DigiD


  Digitaal een uittreksel GBA aanvragen

Persoonlijk

Om een uittreksel persoonlijk aan te vragen moet u een afspraak maken. Dit kan online of  telefonisch via 0492-378 500.

Als u zelf een uittreksel komt aanvragen, neem dan mee:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • eventueel de brief van de instantie waarin om het uittreksel wordt gevraagd

Schriftelijk

Om een afschrift schriftelijk aan te vragen stuurt u een brief met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs op. In uw brief vermeldt u, waarvoor u het afschrift BRP nodig heeft, en eventuele extra gegevens die u er op vermeld wilt hebben. Wij sturen u vervolgens het afschrift toe. Voor de betaling ontvangt u een factuur.

Aanvragen
U kunt het afschrift bij de balie in het gemeentehuis persoonlijk aanvragen of u vraagt het digitaal of schriftelijk aan. U kunt ook iemand machtigen om uw afschrift af te halen.

Via een machtiging

U kunt ook iemand machtigen om namens u het uittreksel BRP af te halen.

Deze persoon moet dan de volgende documenten kunnen tonen:

 • een door u ondertekende schriftelijke machtiging met daarop uw gegevens, wie u machtigt en waarvoor
 • uw legitimatiebewijs of een kopie daarvan
 • zijn/haar eigen legitimatiebewijs.

De gemachtigde moet 18 jaar of ouder zijn.

Registratie niet-ingezetene (RNI)

Heeft u zich als niet-ingezetene in Nederland ingeschreven? Staat u niet meer ingeschreven op een adres in Nederland? Of woont u niet meer in Nederland en heeft u een verklaring nodig? Dan kunt u hiervan een uittreksel aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten.

U kunt de volgende uittreksels RNI aanvragen:

 • afschrift van uw inschrijving als niet-ingezetene in Nederland (RNI) met daarop uw Burgerservicenummer (BSN).
 • ongehuwd verklaring voor mensen die niet meer in Nederland wonen.
 • verklaring uitschrijving uit Nederland (na 30 september 1994)

De RNI-loketgemeenten zijn: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle.

Legeskosten 2022:
€ 14,30 per verstrekking

Hoe lang duurt het?

 • Aan de balie: direct
 • Schriftelijk: 1 week
 • Digitaal: 1 week