Omgevingsvergunning, activiteit brandveilig gebruik

Voor sommige gebouwen is brandveiligheid extra belangrijk. U heeft dan een  omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Het gaat bijvoorbeeld om situaties waarbij (1) nachtverblijf wordt geboden aan meer dan tien personen of (2) dagverblijf aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar of met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Dit geldt voornamelijk voor:

  • Gezondheidszorg: ziekenhuis, verzorgingshuis, psychiatrische inrichting en verpleeghuis
  • Kinderopvang: kinderdagverblijf, voorschoolse en naschoolse opvang en peuterspeelzaal
  • Onderwijs voor kinderen jonger dan twaalf jaar: basisschool
  • Overnachting: hotel, motel, pension, herberg, opvangcentrum, kampeerboerderij

Bent u vergunningplichtig of meldingplichtig?
Met de ‘vergunningcheck’ op www.omgevingsloket.nl ziet u direct of u een omgevingsvergunning nodig hebt of dat u kunt volstaan met een melding.

Digitaal aanvragen
U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Omgevingsloket online. Hier vindt u ook de indieningsvereisten.

Als burger kunt u uw aanvraag ook op papier indienen (bij de balie in het gemeentehuis of per post). Bedrijven kunnen dit niet. Zij zijn wettelijk verplicht om aanvragen digitaal in te dienen.

Doorlooptijd en kosten
Bij een omgevingsvergunning met activiteit brandveilig gebruik is er een uitgebreide procedure nodig.  

De kosten kunt u vinden in actuele legesverordening.