Briefstembewijs

Voor verkiezingen ontvangt u een stempas waarmee u in elk stembureau in Gemert-Bakel kunt stemmen. Wilt u zelf vanuit het buitenland stemmen omdat u op de dag van de stemming niet in Nederland bent? Vraag dan een briefstembewijs aan. Dat kan alleen bij een verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en de leden van het Europees Parlement.

Briefstembewijs aanvragen
U kunt  in het gemeentehuis een aanvraag indienen. U kunt ook het formulier hier downloaden en invullen. Stuur het formulier naar de gemeente Gemert-Bakel.  U kunt het formulier ook inscannen en mailen naar gemeente@gemert-bakel.nl. Dat kan uiterlijk op de 28e dag voor de verkiezing. Op het formulier geeft u aan of u het stembiljet per e-mail of per post wilt ontvangen.

Wat gebeurt er met uw verzoek?
De gemeente stuurt uw verzoek direct door naar de gemeente Den Haag. Die neemt de behandeling over. De gemeente Den Haag stuurt u een briefstembewijs, stembiljet en handleiding zodat u vanuit het buitenland kunt stemmen. Klik op briefstembewijs voor nadere informatie.

Kiest u voor het briefstembewijs? Dan kunt u in Gemert-Bakel niet meer deelnemen aan deze verkiezing. U ontvangt dan van de gemeente niet de gebruikelijke stempas.

Overige manieren om te stemmen
Er zijn ook andere mogelijkheden om uw stem uit te brengen, afhankelijk van de situatie waarin u verkeert:

        Volmachtbewijs
        Wilt u iemand machtigen om uw stem uit te brengen? Lees dan de informatie bij
        volmachtbewijs.

        Kiezerspas
       
Wilt u zelf in een andere gemeente stemmen? Zet uw stempas dan om in een kiezerspas.