Doodgeboren kind, aangifte

U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Er wordt een akte van een levenloos geboren kind opgemaakt. Dit is een overlijdensakte. U kunt uw levenloos geboren kindje laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP)

 

Levenloos geboren, zwangerschap 24 weken of langer
Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of langer, moet u aangifte doen.

Levenloos geboren, zwangerschap korter dan 24 weken
Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap die korter is dan 24 weken, kiest u zelf of u aangifte wilt doen. U moet wel aangifte doen als uw kind begraven of gecremeerd wordt.

Levend ter wereld, overleden kort na de geboorte
Als uw kind binnen 3 dagen na de geboorte is overleden, moet u van de geboorte en van het overlijden aangifte doen. Er worden dan een akte van geboorte en een akte van overlijden opgemaakt.

Wie mogen aangifte doen:

  • één van de ouders
  • iemand die bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een vriend of familielid
  • medewerkers van het ziekenhuis
  • een begrafenisondernemer

Wanneer doet u aangifte?
De begrafenis of de crematie mag pas plaatsvinden na de aangifte. Daarom wordt meestal binnen een paar dagen aangifte gedaan. Voor een kind dat binnen 3 dagen na de geboorte overlijdt, geldt een aangiftetermijn van 3 dagen.

Meenemen
Om aangifte te doen moet u een [afspraak doodgeboren kind] maken. Dit kan online of  telefonisch via 0492-378 500. Naar de afspraak neemt u het volgende mee:

  • geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet
  • B-envelop met daarin gegevens van de arts over uw levenloos geboren kind
  • verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend arts

Legeskosten 2021: overlijdensakte € 14,-

Registratie BRP
U kunt uw levenloos geboren kindje laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Na registratie staat uw kind vermeld in uw persoonslijst en is het ook terug te vinden op mijnoverheid.nl. Registratie gebeurt alleen op verzoek van de ouder(s), het is niet verplicht. Iedere ouder moet voor zichzelf een verzoek indienen