Eerste inschrijving in Nederland in de BRP

Verhuist u naar Nederland? Nederlanders die uit het buitenland komen, inclusief de Nederlanders uit Caribisch Nederland, die gedurende een periode van zes maanden tenminste vier maanden in Nederland gaan wonen, moeten zich verplicht inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP).

Komt u als Nederlander uit het buitenland en heeft u al eerder in Nederland ingeschreven gestaan? Kijk dan bij Hervestiging vanuit het buitenland in de BRP .

Inschrijven
Inschrijven is kosteloos. Om u in te schrijven moet u een [afspraak eerste inschrijving] maken. Dit kan online of  telefonisch via 0492-378 500.Denk aan het meenemen van:

  • een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs).

  • bewijs van bewoning, bijvoorbeeld een huurcontract, een eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner van het pand.

Als u in het bezit bent van relevante akten, neem deze dan ook mee:
      *    een geboorteakte als u in het buitenland bent geboren;

  • als u gehuwd bent (geweest): een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden. De akten zijn geen voorwaarden voor inschrijving. De akten kunnen ook op een later tijdstip worden ingeleverd.

  • Komt u uit de Nederlandse Antillen of Aruba neem dan een bewijs van uitschrijving mee. Ook bij burgers afkomstig uit België of Duitsland kan hiernaar worden gevraagd.

Documenten/akten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben.

Vertalingen
Kijk voor de eisen aan de taal waarin de documenten zijn opgesteld bij Vertalingen van buitenlandse documenten. Meer informatie vindt u op de website van het  Ministerie van Buitenlandse zaken.

Hoe lang duurt het?
Het duurt maximaal tien werkdagen voordat uw inschrijving is verwerkt in de BRP.  U krijgt een brief met uw persoonslijst als uw inschrijving volledig is verwerkt.