Evenementen, vergunning

Vergunningsvrij
Voldoet uw evenement aan onderstaande omschrijving, dan heeft u waarschijnlijk geen vergunning nodig.

 • er zijn minder dan 150 bezoekers tegelijkertijd
 • er worden geen doorgaande wegen afgesloten  
 • er zijn geen alcoholische dranken verkrijgbaar (tegen iedere vorm van betaling)

We raden u wel aan om uw evenement bij ons digitaal te melden. Zo kunnen wij de hulpdiensten (politie, brandweer en GGD-ambulance) op de hoogte brengen van het evenement. Let op: hierbij heeft u uw DigiD nodig.

DigiD


Bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren met eHerkenning kunnen ook digitaal een aanvraag doen. Let op: hierbij heeft u uw eHerkenning nodig.

Vergunning aanvragen
Is uw evenement niet vergunningsvrij? Dan moet u een evenementenvergunning aanvragen. Dat doet u digitaal. Let op: hierbij heeft u uw DigiD nodig.

DigiD


Bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren met eHerkenning kunnen ook digitaal een aanvraag doen. Let op: hierbij heeft u uw eHerkenning nodig.

Wat levert u aan?
Wij kunnen een aanvraag pas in behandeling nemen als deze compleet is. U levert minimaal de volgende stukken aan:

 • volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Programma/tijdschema van de activiteiten;
 • Kopie geldig wapenverlof; bijvoorbeeld bij koningschieten
 • Een routekaart met straatnamen (ingeval van een wielerronde of optocht);
 • Plattegrond(en) van de tent(en)/objecten/terrein met daarin getekend: 
  • Stoelenplan (alle meubilair zoals marktkramen, stoelen, mobiele toiletten, garderobe, kassa, tafels, tappunten etc.);
  • Maataanduiding van de ruimte(n), tent(en) en/of podi(um)(a);
  • Vrije doorgangsbreedte van de (nood)uitgangen in cm;
  • Vrije doorgangsbreedte van de gangpaden/vluchtwegen in cm; 
  • Locatie blusmiddelen; 
  • Vluchtwegaanduiding. 
 • Certificaat tentdoek (volgens brandklasse B1 en B@ of DIN 4102 of M1 en M2); 
 • Kopie instructieverklaring(en) verkeersregelaar(s);
 • Programma van het muziek en geluid;
 • Huisregels;
 • Een duidelijke situatietekening met daarop alle objecten zoals tenten, tappunten, bak- en braadinrichtingen, parkeerterreinen, fietsenstallingen, kampeerterreinen e.d.;
 • Draaiboek/calamiteitenplan;
 • Overeenstemmingsverklaring eigenaar grond;
 • Tekening podia, tribunes en overkappingen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
De gemeente is verantwoordelijk voor het reguleren van verkeersstromen, ook tijdens evenementen. Hiervoor kunnen tijdelijke maatregelen nodig zijn. In het aanvraagformulier vindt u hier vragen over. Neem voor meer informatie contact op met het team Openbaar Beheer.

Verkeersregelaars
Wilt u verkeersregelaars inzetten? Dan dient u, minimaal 8 weken voordat het evenement wordt gehouden, contact op te nemen met de politie. De politie adviseert of het nodig is en hoeveel verkeersregelaars ingezet moeten worden. De verkeersregelaars volgen een digitale instructie bij de Stichting Verkeersregelaars Nederland. Na het behalen van de instructie worden zij benoemd tot verkeersregelaar voor het betreffende evenement.

Reclame maken
Wilt u reclame maken voor uw evenement, bijvoorbeeld met een spandoeken en/of reclameborden? Geef dit dan aan in de vergunningsaanvraag.

Vuurwerk
Wilt u tijdens uw evenement (professioneel) vuurwerk afsteken? Geef dit dan aan in de vergunningsaanvraag.

Alcohol schenken
Als u tijdens het evenement alcohol schenkt, heeft u ook een tijdelijke drank- en horecavergunning nodig.

Motorsportevenement
Als u een motorsportevenement organiseert waar met sportmotoren gereden wordt moet u naast een evenementenvergunning van de gemeente ook een geluidsontheffing van de provincie hebben. Deze vraagt u aan via deze link. Uw aanvraag wordt behandeld door de Omgevingsdienst Brabant Zuidoost (ODZOB).

Kosten
Heeft uw evenement een commercieel (winstgevend) karakter? Of heeft u als organisator een commercieel karakter? Dan betaalt u leges voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag voor een evenement. U kunt deze vinden in de actuele legesverordening, zoek hierbij op “evenementen”.

Vindt uw evenement plaats op een locatie die oorspronkelijk niet bestemd is voor het houden van evenementen? Denk bijvoorbeeld aan een sporthal, bedrijfsloods of manege of een tent. Dan toetst de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost de locatie. De leges hiervoor worden apart in rekening gebracht.  

Hoe lang van tevoren aanvragen?
In onderstaande tabel kunt u zien in welke categorie uw evenement valt

Categorie

Bezoekersaantallen

(Gelijktijdig aanwezig)

Eindtijden

(Uiterlijk)

A 1

Maximaal 5.000

Tot 19.00 uur

A 2

Maximaal 5.000

Tot 23.00 uur

A 3

Maximaal 5.000

zo t/m do tot 01.00 uur, vrij en za tot 02.00 uur*

 

B 1

Maximaal 10.000

Tot 19.00 uur

B 2

Maximaal 10.000

Tot 23.00 uur

B 3

Maximaal 10.000

zo t/m do tot 01.00 uur, vrij en za tot  02.00 uur*

 

C

Meer dan 10.000

In overleg **

*              Deze eindtijd geldt ook voor evenementen die gehouden worden daagse voor een nationale feestdag (bijvoorbeeld Koningsnacht).
**            Gezien de aard en karakter van categorie C evenementen worden specifieke afspraken gemaakt.

Aanvragen voor een evenement in de categorieën A1, A2, A3, B1 en B2 moeten uiterlijk drie maanden voor aanvang van het evenement binnen zijn. Voor aanvragen in de categorie B3 en C is dat zes maanden.

Termijnen

 • Bij een vergunningsvrij evenement ontvangt u binnen tien dagen bericht.
 • Als wij op basis van uw aanvraag geen vergunning kunnen verlenen, hoort u dit binnen drie weken na het indienen van de aanvraag. In overleg kijken we dan op welke manier een vergunning krijgen wel mogelijk is.
 • Uiterlijk zes weken voor aanvang van een evenement waarvoor u een vergunning nodig heeft, ontvangt u de beslissing op uw aanvraag.