Geboorteaangifte

Na de geboorte van uw kind moet u binnen 3 dagen aangifte van de geboorte doen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren. De dag van geboorte telt niet mee. Een weekeinde telt als één dag: wordt het kind bijvoorbeeld op donderdag geboren, dan kunt u het kind alsnog op maandag aangeven. Een officiële feestdag, aansluitend aan het weekend, telt bij de ene weekenddag. Dan mag u een kind dat op donderdag is geboren, op dinsdag nog aangeven.

Voor het doen van geboorteaangifte moet u een afspraak maken. Dit kan online of  telefonisch via 0492-378 500.

Wie doet aangifte?

  • De moeder of de vader van het kind
  • Iemand anders die bij de geboorte aanwezig was

Als geen andere personen aanwezig waren bij de geboorte:

  • iemand bij wie de baby in de woning is geboren
  • het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek waar de baby is geboren.

Als er niemand is die het kind mag aangeven, dan doet een ambtenaar van de gemeente de aangifte. De burgemeester wijst de ambtenaar aan.

Wat neemt u mee?

  • Geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet.
  • Als het kind voor de geboorte is erkend: een afschrift van de erkenningsakte.
  • Uw trouw- of partnerschapsboekje, zodat de ambtenaar uw kind hierin kan bijschrijven (niet verplicht).
  • Bij duomoeders: eventueel de verklaring van Stichting Donorgegevens kunstmatige bevruchting.

Een ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan de geboorteakte op. Dit is het bewijs dat een kind is geboren. Het kind wordt na de geboorteaangifte opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) en krijgt direct een burgerservicenummer (BSN). Gaat het om de geboorte van uw eerste kind? Kijk dan voor meer informatie bij naamskeuze.

Legeskosten 2022:
Zonder afschrift geen kosten. Met afschrift € 14,30

Doodgeboren kind
Voor aangifte van een doodgeboren kind kijk op deze pagina.