Gehandicaptenparkeerkaart

In onze gemeente is een aantal gehandicaptenparkeerplaatsen. Hier mag u parkeren als u in het bezit bent van een geldige gehandicaptenparkeerkaart. Neem voor de voorwaarden contact op met de gemeente. Voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart kunt u telefonisch een afspraak maken.

Wanneer komt u in aanmerking voor de gehandicaptenparkeerkaart (gpk) ?

 • U bestuurt de auto zelf? Dan zijn er twee vragen om te beantwoorden:
  1) Kunt u (met een hulpmiddel) minder dan 100 meter lopen?
  2) Zit u altijd in een rolstoel?
  Kunt u een van beide vragen met ja beantwoorden, dan komt u in aanmerking voor een gpk-bestuurder
 • U bestuurt de auto niet zelf? Dan zijn er drie vragen om te beantwoorden:
  1) Bent u als passagier continue afhankelijk van de hulp van de chauffeur?
  2) Kunt u (met een hulpmiddel) minder dan 100 meter lopen?
  3) Zit u altijd in een rolstoel?
  Kunt u vraag 1 met ja beantwoorden en kunt u vraag 2 en/of 3 ook met ja beantwoorden, dan komt u in aanmerking voor een gpk-passagier.
 • Combinatie van bestuurderskaart en passagierskaart: U kunt ook in aanmerking komen voor een combinatie van een gpk-bestuurder en een gpk-passagier.

 Hoe vraagt u de gehandicaptenparkeerkaart aan? Volg de stappen

 1. Neem contact op met de gemeente om aan te geven dat u de kaart wilt aanvragen.
 2. Een consulent stelt u vragen over uw gezondheid en over de belemmeringen die u  ervaart. Het kan ook zijn dat er een afspraak wordt gemaakt voor een gesprek bij u thuis.
 3. U ontvangt het aanvraagformulier en stuurt dit ingevuld retour. Ook moet u medisch gekeurd worden door een arts. De gemeente bepaalt welke arts/instantie deze keuring uitvoert. Ook als u een verlenging aanvraagt van uw gehandicaptenparkeerkaart, is een medische keuring een enkele keer nodig.
 4. Nadat uw aanvraag is behandeld, ontvangt u een brief (beschikking) van uw gemeente. In deze beschikking staat op welke gronden u een gehandicaptenparkeerkaart krijgt of juist niet krijgt. Ook leest u hierin of u in aanmerking komt voor een kaart voor een bestuurder en/of passagier  en hoe lang de kaart geldig is.

Wat kost een gehandicaptenparkeerkaart?
Voor (het aanvragen van) een gehandicaptenparkeerkaart moet u de volgende legeskosten betalen:

Bij toekenning en afwijzing:
Eerste aanvraag € 89,00
Verlenging met medische advies € 89,00
Verlenging zonder medisch advies € 12,50

De kosten voor de medische keuring zitten soms wel en soms niet in de legeskosten. In het eerste contact informeert de consulent u over de kosten.

Laag inkomen?
Heeft u een laag inkomen en kunt u de legeskosten niet of moeilijk betalen? Dan kunt u een vergoeding aanvragen. We bekijken dan of de eigen bijdrage geheel of voor een deel kan worden vergoed. De gemeente heeft verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Hoe lang is de gehandicaptenparkeerkaart geldig?
Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Een kaart kan voor een kortere periode worden afgegeven, als verwacht wordt dat de gezondheid van de houder zal verbeteren.

Richtlijnen voor het gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart

 • De parkeerkaart (bestuurder of passagier) staat op uw naam en mag alleen gebruikt worden als u er zelf bij bent.
 • De kaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • Plaats de parkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit.
 • De parkeerkaart is geldig tot de einddatum die op de kaart staat.
 • Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel  houden aan de lokale parkeerregels van de gemeente.