Gemeentelijke belastingen

De gemeente kent een aantal belastingen. Deze belastingen zijn ingesteld omdat de gemeente kosten maakt voor voorzieningen die in het belang zijn van de inwoners van de gemeente.

Wanneer u eigenaar bent van een woning en/of bedrijfspand ontvangt u jaarlijks een aanslag onroerende-zaakbelasting (OZB). Hierop staat de WOZ-waarde van uw woning/bedrijfspand. Als u gebruiker bent van een bedrijfspand ontvangt u ook jaarlijks een aanslag onroerende-zaakbelasting (OZB) met daarop de WOZ-waarde van het bedrijfspand.

De aanslag afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, rioolheffing en hondenbelasting leggen wij per halfjaar op.

De gemeente heft ook toeristenbelasting en reclamebelasting.