Gemeentelijke onderscheidingen

Gemeentelijke onderscheidingen

Onze gemeente kent drie gemeentelijke onderscheidingen:

  • Het Ereburgerschap van de gemeente Gemert-Bakel;
  • De Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel;
  • De Individuele Gemeentelijke Onderscheiding.

Daarnaast is er Het Compliment.

Ereburgerschap

Het Ereburgerschap van de gemeente Gemert-Bakel kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan iemand die zich gedurende lange tijd op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente Gemert-Bakel of haar gemeenschap.
Bij het Ereburgerschap horen een gouden eremedaille en een oorkonde. Oud-burgemeester Van Maasakkers is benoemd tot ereburger van de gemeente Gemert-Bakel.

Gemeentelijke Onderscheiding

De Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert- Bakel kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid tegenover hen die zich hetzij individueel, hetzij in georganiseerd verband in belangrijke mate verdienstelijk hebben gemaakt op een breed terrein voor de gemeente Gemert-Bakel of haar gemeenschap op maatschappelijk gebied.
Bij de Gemeentelijke Onderscheiding horen een bronzen beeldje, een oorkonde en een draagspeld.

Individuele Gemeentelijke Onderscheiding

De gemeente Gemert-Bakel wil met deze onderscheiding waardering uitspreken voor individuele inwoners bij een bijzondere grensoverschrijdende of grensbepalende prestatie of mijlpaal. Bij de Individuele Gemeentelijke Onderscheiding hoort een beeld, de Grenspaal. l. Deze symboliseert de 1 paal op de oude gemeentegrens tussen Gemert en Bakel, de Stippelbergpaal, die dateert uit 1434.

Het Compliment

Als aanvulling op de genoemde gemeentelijke onderscheidingen kennen we het ‘Het Compliment’. Het Compliment is een blijvende manier om ‘dankjewel’ te zeggen tegen een inwoner van de gemeente Gemert-Bakel. De gemeente spreekt met dit lokale gebaar erkenning en waardering uit voor inwoners die een bijzondere verdienste op hun conto hebben geschreven of die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet. Het Compliment bestaat uit een zilveren speldje, dat een miniatuurweergave is van het gemeentewapen.

Tips en aandachtspunten

Als u een aanvraag voor een gemeentelijke onderscheiding overweegt, kunt u het beste eerst  contact opnemen met de medewerker kabinetszaken. Deze kan dan samen met u overleggen over een aanvraag en de mogelijkheden.

Heeft iemand intensiever en langdurige verdiensten voor meerdere organisaties? Dan komt deze persoon wellicht in aanmerking voor een Koninkijke Onderscheiding

Doorlooptijd en kosten

Op basis van een volledige aanvraag is de doorlooptijd 3 maanden. Er zijn geen kosten aan verbonden.