Individuele inkomenstoeslag

Heeft u geen uitzicht op inkomensverbetering? En heeft u gedurende een langere periode voorafgaand aan uw aanvraag een inkomen dat per maand niet boven het geldende minimum niveau uit komt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag.

U kunt individuele inkomenstoeslag aanvragen via Senzer of uw vraag stellen via e-mail of telefonisch via nummer 0492 75 32 86.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor gehuwden of samenwonenden geldt dat beide partners aan de voorwaarden dienen te voldoen. Ook als u met een ex-partner (een deel van) in de voorafgaande periode heeft samengeleefd, moet u gedurende die periode beiden aan de voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • u heeft in de periode van 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag (de zogenaamde referteperiode) onafgebroken een inkomen dat niet hoger was (en is) dan 110% van het netto sociaal minimum;
  • uw vermogen is gedurende de referteperiode niet hoger (geweest) dan het voor u geldende maximum.vrij te laten vermogen (art. 34 lid 3 Participatiewet);
  • u bent 21 jaar of ouder en heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Wat is de individuele inkomenstoeslag?

De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse eenmalige toeslag als aanvulling op het inkomen. De gemeente kan aanvullende voorwaarden stellen, maar kan de voorwaarden ook verruimen. De toeslag is bedoeld voor mensen die al enige tijd moeten rondkomen van een minimuminkomen of minder.

De netto jaarbedragen voor de individuele inkomenstoeslag per 1 januari 2020 zijn:

Gehuwden € 571,00 (38% van € 1.503,31)


Alleenstaande ouder € 514,00 (38% van 90% van € 1.503,31)


Alleenstaande € 400,00 ( 38% van 70% van € 1.503,31)

Er wordt geen vakantietoeslag betaald over de individuele inkomenstoeslag.