Individuele inkomenstoeslag

Heeft u geen uitzicht op inkomensverbetering? En heeft u gedurende een langere periode voorafgaand aan uw aanvraag een inkomen dat per maand niet boven het geldende minimum niveau uit komt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag.

U kunt individuele inkomenstoeslag aanvragen via Senzer of uw vraag stellen via e-mail: bbpeelgemeenten@senzer.nl of telefonisch via nummer 0492 75 32 86.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor gehuwden of samenwonenden geldt dat beide partners aan de voorwaarden dienen te voldoen. Ook als u met een ex-partner (een deel van) in de voorafgaande periode heeft samengeleefd, moet u gedurende die periode beiden aan de voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • u hebt in de periode van 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag (de zogenaamde referteperiode) onafgebroken een inkomen dat niet hoger was (en is) dan 110% van het netto sociaal minimum;
  • uw vermogen is gedurende de referteperiode niet hoger (geweest) dan het voor u geldende maximum.vrij te laten vermogen (art. 34 lid 3 Participatiewet);
  • u bent 21 jaar of ouder en heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.