Individuele inkomenstoeslag

Heeft u geen uitzicht op inkomensverbetering? En heeft u gedurende een langere periode voorafgaand aan uw aanvraag een inkomen dat per maand niet boven het geldende minimum niveau uit komt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag.

U kunt individuele inkomenstoeslag aanvragen via Senzer(externe link) of uw vraag stellen via e-mail: bbpeelgemeenten@senzer.nl(link stuurt een e-mail) of telefonisch via nummer 0492 75 32 86.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor gehuwden of samenwonenden geldt dat beide partners aan de voorwaarden dienen te voldoen. Ook als u met een ex-partner (een deel van) in de voorafgaande periode heeft samengeleefd, moet u gedurende die periode beiden aan de voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • u hebt in de periode van 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag (de zogenaamde referteperiode) onafgebroken een inkomen dat niet hoger was (en is) dan 110% van het netto sociaal minimum;
  • uw vermogen is gedurende de referteperiode niet hoger (geweest) dan het voor u geldende maximum.vrij te laten vermogen (art. 34 lid 3 Participatiewet);
  • u bent 21 jaar of ouder en heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Het sociaal minimum (2017)

Leefsituatie

Bedrag per dag*

Bedrag per week*

Gehuwd / gelijkgestelden

€71,34

€356,70

Alleenstaande ouder

vervallen

vervallen

Alleenstaande van 23 jaar en ouder

€53,28

€266,40

Alleenstaand-woningdeler van 23 jaar en ouder

€43,83

€219,15

Alleenstaande van 22 jaar

€42,32

€211,60

Alleenstaand-woningdeler van 22 jaar

€34,95

€174,75

Alleenstaande van 21 jaar

€35,68

€178,40

Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar

€29,17

€145,85

Alleenstaande van 20 jaar

€29,70

€148,50

Alleenstaande van 19 jaar

€24,93

€124,65

Alleenstaande van 18 jaar

€21,47

€107,35

* Dit zijn brutobedragen

Let op: als alleenstaande ouder krijgt u de toeslag voor alleenstaanden. Dit is in plaats van de toeslag voor alleenstaande ouders. Daarnaast heeft u dan nog recht op extra kindgebonden budget(externe link)