Kiezerspas

Voor verkiezingen ontvangt u een stempas, waarmee u in elk stembureau in Gemert-Bakel kunt stemmen. Wilt u in een andere gemeente stemmen? Ruil dan de stempas in voor een kiezerspas.

Ruilen
U kunt éénmalig uw stempas ruilen voor een kiezerspas:

  • op afspraak in het gemeentehuis tot 12.00 uur op de dag vóór de verkiezing. U krijgt de kiezerspas direct mee.
  • door een schriftelijke aanvraag in te dienen tot vijf dagen voor de verkiezing. Vul het formulier in en stuur dit samen met uw stempas (als u die al heeft) naar de gemeente. U kunt de documenten ook inscannen en mailen naar gemeente@gemert-bakel.nl.

Beperkingen
De kiezerspas heeft enkele beperkingen:

  • Voor provinciale verkiezingen kunt u buiten Gemert-Bakel alleen in een andere Noord-Brabantse gemeente stemmen.
  • Voor waterschapsverkiezingen kunt u buiten Gemert-Bakel alleen in een gemeente stemmen die in het werkgebied van Waterschap Aa en Maas valt.
  • Voor een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal of het Europees Parlement kunt u met de kiezerspas in heel Nederland stemmen.
  • De kiezerspas kan niet worden gevraagd bij verkiezing voor de leden van de gemeenteraad.
  • Een kiezerspas wordt maar één keer verstrekt. Bent u deze kwijt, dan kunt u geen nieuwe aanvragen.

Overige manieren om te stemmen
Er zijn ook andere mogelijkheden om uw stem uit te brengen, afhankelijk van de situatie waarin u verkeert:

  • Volmachtbewijs

Wilt u iemand machtigen om uw stem uit te brengen? Lees dan de informatie bij volmachtbewijs.

  • Briefstembewijs

Wilt u zelf vanuit het buitenland stemmen omdat u op de dag van de stemming niet in Nederland bent? Vraag dan een briefstembewijs aan. Dat kan alleen bij een verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.