Kinderopvang: Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen

Voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen is noodopvang beschikbaar. Hiervoor kunt u contact opnemen met de reguliere basisschool of kinderopvang waar uw kind normaliter ook naartoe gaat.  

Alle locaties voor kinder- en gastouderopvang in de gemeente zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Deze locaties moeten aan kwaliteitseisen voldoen. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op deze kwaliteitseisen. In opdracht van de gemeente controleert de GGD of aan de gestelde criteria wordt voldaan. De gemeente is vervolgens ook verantwoordelijk voor de handhaving.

De Belastingdienst gebruikt het LRKP bij de toekenning van kinderopvangtoeslag.

Legeskosten 2022:
voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau bij onderzoek voor aanvang exploitatie: 874,40 euro;
voor gastouders (via gastouderbureau): 537,75 euro.

Formulieren
De formulieren vindt u op de site van de Rijksoverheid.