Kinderopvang: Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen

Voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen is noodopvang beschikbaar, zodat hun ouders aan het werk kunnen blijven. De gemeenten Boekel, Laarbeek en Gemert-Bakel organiseren samen één opvanglocatie waar kinderen in geval van nood ook ’s avonds en in het weekend terecht kunnen.

De 24-uurs opvang is alléén toegankelijk voor ouders die dat écht nodig hebben. Werken jullie als ouders beiden binnen een cruciaal beroep én heb je te maken met nachtdiensten? En krijg je de opvang van je (kind)eren niet rond? Dan kun je je via je eigen school of opvangorganisatie aanmelden. Als je normaal gesproken geen gebruik maakt van kinderopvang, kun je je aanmelden via Stichting GOO 088 - 0088 560, op werkdagen bereikbaar tussen 7.00 en 19.00 uur, postbus@stichtinggoo.nl.

24-uurs opvang
De 24-uurs opvanglocatie bij KC Samenstroom in Gemert is van 19.00 uur ’s avonds tot 07.00 uur ’s ochtends geopend. In de dagsituatie gaan we er vanuit dat de eigen noodopvang het aanbod verzorgt. Ook zorgen de ouders zelf voor vervoer als dat mogelijk is.

Alle locaties voor kinder- en gastouderopvang in de gemeente zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Deze locaties moeten aan kwaliteitseisen voldoen. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op deze kwaliteitseisen. In opdracht van de gemeente controleert de GGD of aan de gestelde criteria wordt voldaan. De gemeente is vervolgens ook verantwoordelijk voor de handhaving.

De Belastingdienst gebruikt het LRKP bij de toekenning van kinderopvangtoeslag.

Legeskosten 2020:
voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau bij onderzoek voor aanvang exploitatie: 861,50 euro;
voor gastouders (via gastouderbureau): 529,80 euro.

Formulieren
De formulieren vindt u op de site van de Rijksoverheid.