Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de manier waarop u door een ambtenaar of bestuurder van de gemeente Gemert-Bakel bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen. 

Uw klacht over Gemert-Bakel kunt u als volgt indienen:

  • mondeling: bij de klachtencoördinator via 0492-378500. Mondelinge klachten pakt de klachtencoördinator direct op. Wij adviseren u dit als eerste te doen, hoe moeilijk dat misschien ook is. Onze klachtencoördinator staat u rustig te woord en helpt u zo goed mogelijk. Eventueel belt ze u op een afgesproken tijdstip terug wanneer ze u niet meteen te woord kan staan.
  • digitaal:

DigiD


  • per post: ter attentie van de klachtencoördinator. Voorzie uw brief van uw naam en adres en geef aan tegen wie uw klacht is gericht en waarom u een klacht heeft.

Van digitaal en schriftelijk ingediende klachten ontvangt u binnen 6 weken schriftelijk bericht. Die termijn kan met vier weken verlengd worden.

Klachten over uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten 

De gemeente heeft de taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Minima en Schulddienstverlening belegd bij de Peelgemeenten. Klachten over de uitvoering van deze taken kunt u indienen bij de Peelgemeenten.

Uw klacht over de uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten kunt u als volgt indienen:

  • mondeling: bij Ellen Kweens, klachtencoördinator, via 06 1476 0712 tijdens kantooruren op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.30 uur. Mondelinge klachten worden direct opgepakt.
  • digitaal: per e-mail aan info@peelgemeenten.nl ter attentie van Ellen Kweens.
  • per post: gericht aan Peelgemeenten, ter attentie van Ellen Kweens, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Voorzie uw brief van uw naam en adres en geef aan tegen wie uw klacht is gericht en waarom u een klacht heeft

Voor het digitaal en per post indienen van klachten voor de Peelgemeenten kunt u dit klachtenformulier gebruiken. Van digitaal en per post ingediende klachten ontvangt u binnen 6 weken schriftelijk bericht.