Klachtenregeling

U kunt gebruik maken van de klachtenregeling, wanneer u niet tevreden bent met het handelen van ambtenaren en/of bestuurders van de gemeente Gemert-Bakel. Als u bijvoorbeeld tijdens een gesprek onbehoorlijk bent behandeld of u krijgt geen antwoord op uw brief. Een klacht gaat altijd over gedrag. Een klacht kunt u het beste zo snel mogelijk indienen, maar in ieder geval binnen een jaar na het voorval waarover u zich wilt beklagen. Dan ligt het voorval nog vers in het geheugen en kan mogelijk de lucht snel worden geklaard. U kunt uw klacht als volgt indienen:

  • Mondeling: bij de klachtencoördinator via 0492-378500. Mondelinge klachten pakt de klachtencoördinator direct op. Wij adviseren u dit als eerste te doen, hoe moeilijk dat misschien ook is. Onze klachtencoördinator staat u rustig te woord en helpt u zo goed mogelijk. Eventueel belt de klachtencoördinator u op een afgesproken tijdstip terug wanneer deze u niet meteen te woord kan staan.
  • Digitaal:
  • per post: ter attentie van de klachtencoördinator. Voorzie uw brief van uw naam en adres en geef aan tegen wie uw klacht is gericht en waarom u een klacht heeft.

​​DigiD


Heeft u een klacht, vertel het ons! We worden er allemaal beter van!

Van digitaal en schriftelijk ingediende klachten ontvangt u binnen 6 weken schriftelijk bericht. Die termijn kan met vier weken verlengd worden.

Klachten over uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten 

De gemeente heeft de taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Minima en Schulddienstverlening belegd bij de Peelgemeenten. Klachten over de uitvoering van deze taken kunt u indienen bij de Peelgemeenten.

Uw klacht over de uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten kunt u als volgt indienen:

  • mondeling: bij Ellen Kweens, klachtencoördinator, via 06 1476 0712 tijdens kantooruren op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.30 uur. Mondelinge klachten worden direct opgepakt.
  • digitaal: per e-mail aan info@peelgemeenten.nl ter attentie van Ellen Kweens.
  • per post: gericht aan Peelgemeenten, ter attentie van Ellen Kweens, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Voorzie uw brief van uw naam en adres en geef aan tegen wie uw klacht is gericht en waarom u een klacht heeft

Voor het digitaal en per post indienen van klachten voor de Peelgemeenten kunt u dit klachtenformulier gebruiken. Van digitaal en per post ingediende klachten ontvangt u binnen 6 weken schriftelijk bericht.