Klacht indienen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over hoe u behandeld bent door een medewerker van de gemeente. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of u krijgt geen antwoord op uw brief. U kunt uw klacht als volgt indienen:

 • Mondeling: 

  • bij de klachtencoördinator via 0492-378 500. Mondelinge klachten pakt de klachtencoördinator direct op. Onze klachtencoördinator staat u te woord en helpt u zo goed mogelijk.
 • Per post: 

  • ter attentie van de klachtencoördinator. Voorzie uw brief van uw naam en adres en geef aan tegen wie uw klacht is gericht en waarom u een klacht heeft.

​​DigiD

 

Heeft u een klacht, vertel het ons! We worden er allemaal beter van!

Van digitaal en schriftelijk ingediende klachten ontvangt u binnen 6 weken schriftelijk bericht. Die termijn kan met vier weken verlengd worden.

Klachten over uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten 

De gemeente heeft de taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Minima en Schulddienstverlening belegd bij de Peelgemeenten. Klachten over de uitvoering van deze taken kunt u indienen bij de Peelgemeenten.

Uw klacht over de uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten kunt u als volgt indienen:

 • Mondeling:

  • bij de klachtencoördinator, via 06 1476 0712 tijdens kantooruren op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.30 uur. Mondelinge klachten worden direct opgepakt.
 • Per post:

  • gericht aan Peelgemeenten, ter attentie van klachtencoördinator, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Voorzie uw brief van uw naam en adres en geef aan tegen wie uw klacht is gericht en waarom u een klacht heeft

Voor het digitaal en per post indienen van klachten voor de Peelgemeenten kunt u dit klachtenformulier gebruiken. Van digitaal en per post ingediende klachten ontvangt u binnen 6 weken schriftelijk bericht.