Koninklijke onderscheidingen

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend op de achtergrond. Deze vrijwilligers zijn vaak onmisbare steunpilaren voor een vereniging/stichting. De meest waardevolle waardering voor hem of haar is het toekennen van een onderscheiding of ‘lintje’. Een Koninklijke onderscheiding is bijzonder, eervol, het is "onderscheidend".

Contact opnemen
Iedereen kan een Koninklijke onderscheiding aanvragen. Wilt u iemand voordragen? Neem dan eerst contact op met de medewerker Kabinetszaken, tel. 0492-378 500. Deze neemt met u de hele procedure door en helpt u bij het indienen van de aanvraag.

Tips en aandachtspunten
Om een lintje toe te kennen gelden hoge eisen aan de zwaarte en duur van de maatschappelijke verdiensten. Betrokkene moet bovenmatig actief en leidend zijn geweest in maatschappelijke activiteiten en dat gedurende een lange reeks van jaren, zodanig dat hij/zij duidelijk als een voorbeeld kan worden gezien voor anderen. Om in aanmerking te komen, moet iemand minimaal 15 jaar maatschappelijk actief zijn met een gemiddelde van minimaal 6 uur in de week. De verdiensten moeten ook nog actueel zijn (met een uitloop van een jaar niet meer actief).

Benodigde documenten
Om de aanvraag voor een lintje in gang te zetten, hebben wij de volgende documenten van u nodig:
- een ingevuld aanvraagformulier. Dit kunt u downloaden op www.lintjes.nl. Het voorstelformulier vindt u bij het tabblad ‘voordragen’. Ook vindt u hier meer informatie over de procedure. 
- ondersteunersbrieven op origineel briefpapier van de vereniging/stichting: hierin geeft een bestuurslid van de vereniging(en) waar de decorandus/decoranda vrijwilligerswerk doet, aan dat ze de aanvraag van harte ondersteunen en waarin ze een korte omschrijving van de vereniging geven (aantal leden, activiteiten), uitleggen wat decorandus/decoranda allemaal voor de vereniging doet (normale activiteiten en bijzonderheden in welke jarentallen, inclusief een overzicht van de tijdsbesteding) en betekent (korte schets van de persoon). Dit ter onderbouwing van de aanvraag.
- een werkgeversverklaring, als decorandus/decoranda in loondienst is. De medewerker Kabinetszaken heeft hiervan een voorbeeld beschikbaar.

Doorlooptijd
Aanvragen voor de Algemene Gelegenheid (de zogenaamde ‘lintjesregen' met Koningsdag) moeten voor 1 juli binnen zijn bij de gemeente. Denkt u aan een Bijzondere Gelegenheid (dus bijvoorbeeld bij decoratie van iemand op een speciale dag, denk aan viering van jubileum of afscheid als bestuurslid tijdens een Algemene Vergadering) dan moet de aanvraag zeker 6 maanden van tevoren binnen zijn bij de gemeente.

Kosten
Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Op www.lintjes.nl kunt u ook terecht voor algemene informatie over het koninklijke decoratiestelsel.