Kwijtschelding belasting

Inwoners van de gemeente Gemert-Bakel met een laag inkomen kunnen een aanvraag bij de gemeente doen voor een volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van de aanslag gemeentelijke belasting. Bij een laag inkomen moet gedacht worden aan een inkomen op het minimum vergelijkbaar met een uitkering ingevolge de Wet Werk en Bijstand (WWB).

U kunt voor de gemeentelijke belastingen en heffingen kwijtschelding aanvragen voor:

  • (het basis bedrag van de) afvalstoffenheffing
  • Rioolrecht (vastrecht)

Voor bedrijfspanden (de zogenaamde niet-woningen) kunt u geen kwijtschelding aanvragen. 

U ontvangt uw aanslag gemeentelijke belastingen en heffingen 2x per jaar.

  • Aanslag gemeentelijke belastingen
  • Aanslag  waterschapslasten

Kwijtschelding van belasting moet u ieder jaar opnieuw aanvragen.

Iedereen die de aanslag(en) om financiële redenen moeilijk kan betalen, kan een verzoek tot kwijtschelding indienen. Wij raden aan iedereen met een bijstandsuitkering of alleen een AOW-uitkering en zonder vermogen, een kwijtschelding aan te vragen.

Bericht team Sociaal Domein
LET OP! De mensen die in 2017 recht hebben op ambtshalve kwijtschelding ontvangen hierover begin augustus 2017 een brief.

Aanvragen kwijtschelding

  • Schriftelijke aanvraag met kopieën van de gevraagde bewijsstukken indienen bij de gemeente Gemert-Bakel. Het aanvraagformulier kunt u afhalen bij de receptie van het gemeentehuis.
  • U kunt het aanvraagformulier invullen en met kopieën van de gevraagde bewijsstukken indienen bij de gemeente Gemert-Bakel.

Meenemen/opsturen: 
U dient de gegevens zoals die op de aanvraag zijn aangegeven op te sturen. Deze gegevens kunnen schriftelijk of digitaal worden aangeleverd.

Hulp bij het invullen
Er kan hulp verleend worden door bureau sociale raadslieden en belangenorganisaties bij het invullen van de formulieren.

Voorwaarden:
Of u in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van belasting(en) hangt af van uw financiële situatie (inkomsten, uitgaven en vermogen).

  • laag inkomen (minimaregeling);
  • de aanslag mag niet betaald zijn langer dan 3 maanden geleden.

LET OP! Sommige mensen krijgen ambtshalve kwijtschelding. Deze is geldig voor een periode van 1 jaar. Deze mensen ontvangen hierover automatisch bericht van de gemeente, en hoeven dus zelf geen aanvraag kwijtschelding in te dienen.

Tips en aandachtspunten:

  • Het aanvraagformulier met de gevraagde bewijsstukken inleveren ter attentie van Sociaal Domein.
  • Sommige mensen krijgen ambtshalve kwijtschelding, deze mensen hoeven geen aanvraag in te dienen.

Doorlooptijd:
8 weken