Loterij organiseren

Als u een loterij wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen met het aanvraagformulier vergunning loterij.

Voorwaarden
De opbrengst van de loterij moet ten goede komen aan een algemeen belang.

De gezamenlijke waarde van de prijzen en premies niet meer zijn dan €4.500,- in geld of goederen. Als de loterij een grotere waarde heeft dan €4.500,-, vindt u meer informatie hierover op de website van het Ministerie van Justitie. 

Bij verlening van de vergunning u ontvangt u een rekening voor de legeskosten en een verantwoordingsformulier. Na afloop van de loterij stuurt u dit ingevuld terug.

Doorlooptijd
De vergunning moet minimaal acht weken van tevoren worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en Wethouders.

Kosten
Voor de kosten verwijzen we u naar de actuele legesverordening 2020