Maatschappelijke participatie

Vergoeding maatschappelijke participatie
Bij de regeling maatschappelijke participatie gaat het om een vergoeding voor maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteiten.

Het doel van deze regeling is de maatschappelijke participatie van personen en gezinnen met een inkomen op minimumniveau of net daarboven (110% van het netto sociaal minimum) mogelijk te maken. De regeling is van toepassing op inwoners van 2 tot 18 jaar en van 65 jaar en ouder. De inwoners van 18 tot 65 jaar komen in aanmerking  als ze geen uitkering op grond van Wet Studiefinanciering ontvangen. De regeling geldt dus niet voor studenten vanaf 18 jaar.

De bijdrage bedraagt per gezinslid uit de doelgroep € 150,00 per jaar.

Had je op 1 januari 2019 een uitkering in het kader van de Participatiewet (via Senzer)? Dan krijg je de maatschappelijke participatiebijdrage in het eerste kwartaal automatisch op je rekening gestort. In andere gevallen kun je bij ons een aanvraagformulier opvragen. 

Wanneer u in aanmerking komt voor maatschappelijke participatie krijgt u automatisch ook een inkomensverklaring.