Melding openbare ruimte

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte, zoals speelterreinen, groenvoorziening, openbare verlichting, ophalen van afval, riool en wegen.

Via onderstaande link kunt u het aan ons melden als er iets mis is in de openbare ruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan losliggende stoeptegels, een lichtmast waarvan de lamp niet meer brandt, rioolverstopping, klachten over zwerfvuil en vernielingen. U kunt uw melding ook doorgeven via de app ‘Buiten Beter’.

Uw melding digitaal doorgeven