Melding openbare ruimte

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte, zoals speelterreinen, groenvoorziening, openbare verlichting, ophalen van afval, riool en wegen.

Via onderstaande links kunt u het aan ons melden als er iets mis is in de openbare ruimte. Hierbij maakt u een keuze uit de volgende categorieën:

 • Defecte / kapotte straatverlichting
 • Groenvoorziening
  • Snoeien van struiken e.d.
  • Onkruidbestrijding
  • Snoeien van bomen
  • Bladkorven
 • Wegen, trottoirs en fietspaden
  • Losliggende stenen/stoeptegel
  • Wegdek
  • Bermen, sloten en zandwegen
  • Gladheid
  • Onkruid op verhardingen
  • Te hard rijden
 • Water en riolering
  • Verstopt riool
 • Straatmeubilair
  • Verkeersbord
  • Speeltoestellen / speellocaties
  • Prullenbak
  • Bank
 • Afval
  • Afvalzakken / verkeerd aangeboden
  • Illegaal gestort / grof vuil
  • Rondslingerend zwerfvuil
 • Dieren en ongedierte
  • Overlast insecten
  • Rattenoverlast
  • Dode dieren
  • Wilde dieren, zwijnen, herten etc.
  • Eikenprocessierups
 • Overige

Als u uw gegevens invult, kunnen we u ook laten weten wat er met uw melding gedaan wordt.

Uw melding digitaal doorgeven

Uw melding digitaal doorgeven voor de eikenprocessierups