Milieu, dumpen afval

U kunt vuil of  afval storten op de daarvoor aangewezen plaatsen, zoals bij de milieustraat, of het aanbieden aan een erkende inzamelaar. Het op andere plaatsen storten van vuil of afval is verboden. Bij overtreding wordt proces verbaal opgemaakt.

Tijdelijke ontheffing
Onder bepaalde voorwaarden kunt u een tijdelijke ontheffing op dit verbod krijgen. U mag dan uw afval voor bepaalde tijd opslaan op uw eigen (bedrijfs)terrein. Neem hiervoor contact op met de toezichthouder wijkbeheer van de gemeente.