Omgevingsvergunning, activiteit bouwen

Als u bouwwerkzaamheden gaat uitvoeren, hebt u mogelijk een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig.

Vergunningscheck
U kunt online checken of u wel of niet een vergunning moet aanvragen. Voor deze vergunningscheck gebruikt u het Omgevingsloket Online.

Conceptaanvraag
Als u niet zeker weet of uw bouwplan voldoet aan de bestemmingsplanvoorschriften en beeldkwaliteit, kunt u een conceptaanvraag (voorheen schetsplan) indienen. Dit is echter geen verplichting. U kunt een conceptaanvraag sturen naar gemeente@gemert-bakel.nl. Een conceptaanvraag geeft u de mogelijkheid om met minimaal tekenwerk een globale toetsing te laten doen aan het bestemmingsplan en beeldkwaliteit. U kunt, indien nodig, vroegtijdig uw tekenwerk nog aanpassen zodat u niet te veel kosten maakt met het aanpassen van uw complete aanvraaggegevens. Vervolgens kunt u overgaan tot de officiële aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Digitaal aanvragen
U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Omgevingsloket online. Hier vindt u ook de indieningsvereisten.

Als burger kunt u uw aanvraag ook op papier indienen (bij de balie in het gemeentehuis of per post). Bedrijven kunnen dit niet. Zij zijn wettelijk verplicht om aanvragen digitaal in te dienen.

Legeskosten
Hiervoor verwijzen wij u naar de actuele legesverordening 2020 (zoek op ‘omgevingsvergunning’).

Doorlooptijd
Indien het enkel een omgevingsvergunning met de activiteit ‘uitvoeren van een werk’ betreft is een reguliere procedure van toepassing. Wanneer er meerdere activiteiten van toepassing zijn, kan het ook om een uitgebreide procedure gaan.

BIBOB
In bepaalde gevallen vindt een onderzoek plaats in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen van het openbaar bestuur. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Lees hier alles over de Bibob.