Omgevingsvergunning, activiteit milieu

Voor het uitoefenen van een bedrijf is meestal een omgevingsvergunning milieu of een milieumelding nodig. Aan de vergunning of melding zijn voorschriften verbonden waaraan een bedrijf zich moet houden. De voorschriften gaan over het voorkomen van onder andere geluidsoverlast, bodemvervuiling en luchtvervuiling.

Vergunningsplicht of meldingsplicht

Of uw bedrijf kan volstaan met het indienen van een melding of dat uw bedrijf een vergunning moet aanvragen, kunt u nagaan op de I&M-website

Digitaal aanvragen

U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Omgevingsloket online. Hier vindt u ook de indieningsvereisten.

Legeskosten

Hiervoor verwijzen wij u naar de actuele legesverordening 2022

Doorlooptijd

Indien het enkel een omgevingsvergunning met de activiteit ‘uitvoeren van een werk’ betreft is een reguliere procedure van toepassing. Wanneer er meerdere activiteiten van toepassing zijn, kan het ook om een uitgebreide procedure gaan.