Omgevingsvergunning, activiteit slopen van een bouwwerk

Wilt u een bouwwerk slopen? In de meeste gevallen moet u dit melden  bij de gemeente. Soms zijn gebouwen of gebieden op een bijzondere manier beschermd. Denk hierbij aan rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Of er staat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit dat er een vergunningsplicht geldt. Dan moet u een vergunning aanvragen.

Vergunning digitaal aanvragen
U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Omgevingsloket online. Hier vindt u ook de indieningsvereisten.

Als burger kunt u uw aanvraag ook op papier indienen (bij de balie in het gemeentehuis of per post). Bedrijven kunnen dit niet. Zij zijn wettelijk verplicht om aanvragen digitaal in te dienen.

Doorlooptijd en kosten
Als het alleen gaat om een omgevingsvergunning met de activiteit ‘slopen van een bouwwerk’ is een reguliere procedure van toepassing. Gaat het om meerdere vergunningplichtige activiteiten, dan kan een uitgebreide procedure van toepassing zijn.

De kosten kunt u vinden in actuele legesverordening 2021