Omgevingsvergunning, activiteit uitvoeren van een werk

Voor bepaalde werkzaamheden (bouwwerken vallen hier buiten) is in het bestemmingsplan bepaald dat daarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Dit geldt voornamelijk voor het buitengebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • het gedeeltelijk bestraten van een weiland,
  • drainage aanbrengen in een weiland,
  • de aanleg van een sloot, vijver of verharde weg.

Digitaal aanvragen
U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Omgevingsloket online. Hier vindt u ook de indieningsvereisten.

Als burger kunt u uw aanvraag ook op papier indienen (bij de balie in het gemeentehuis of per post). Bedrijven kunnen dit niet. Zij zijn wettelijk verplicht om aanvragen digitaal in te dienen.

Doorlooptijd en kosten
Als het alleen gaat om een omgevingsvergunning met de activiteit ‘uitvoeren van een werk’ is een reguliere procedure van toepassing. Gaat het om meerdere vergunningplichtige activiteiten, dan kan een uitgebreide procedure van toepassing zijn.

De kosten kunt u vinden in actuele legesverordening 2021