Onroerende-zaakbelasting (OZB)

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Gemert-Bakel. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: 088-5510000.

Zelf regelen
Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u online al uw lokale belastingzaken kunt regelen. 

OZB
In alle Nederlandse gemeenten wordt onroerende-zaakbelasting (OZB) geheven. Dit is belasting over alle grond, woningen, winkels, fabrieken, kantoren en dergelijke die binnen de gemeente liggen.
De opbrengsten van de onroerende-zaakbelastingen worden gebruikt voor een groot aantal algemene uitgaven, zoals de kosten van brandweer, wegen, openbare verlichting, groenvoorziening, onderwijs, sport, cultuur en recreatie, etc.

Bezit u een woning, gebouw of perceel, dan ontvangt u jaarlijks eind februari een aanslag onroerende-zaakbelasting. Hierop staat het te betalen bedrag aan OZB, en tevens wordt de WOZ-waarde vermeld. Huurders (gebruikers) van woningen betalen geen OZB.

Hoeveel u moet betalen hangt af van de hoogte van de WOZ-waarde van het pand waarvan u gebruiker/eigenaar bent en de hoogte van de OZB-tarieven. Het OZB-tarief is een percentage van de WOZ-waarde.

Verhuizen
De situatie op 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Dus als u in de loop van het jaar uw pand verkoopt, moet u toch de gehele aanslag OZB betalen over het pand waarvan u op 1 januari eigenaar was. Voor een eventueel nieuw aangekocht pand betaalt u pas vanaf januari in het volgende jaar. Bij verkoop van een huis wordt het eigenaarsdeel van de OZB meestal door de notaris verrekend. Dit geldt ook voor bedrijfspanden.

Tarieven 2021:
 

Onroerende zaakbelastingen

Tarief eigenaren woningen

0,153643%

Tarief eigenaren niet-woningen

0,295990%

Tarief gebruikers niet-woningen

0,203621%

Rekenvoorbeeld:
U bent de eigenaar van een woning met een WOZ-waarde van € 200.000. Het tarief bedraagt 0,153643%.
Het tarief wordt toegepast op € 200.000 waardoor de OZB-aanslag uitkomt op € 307,29. Dit bedrag wordt altijd naar beneden afgerond op hele euro's.