Opvang zwerfdieren

De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang van zwerfdieren. Sinds 1 januari 2020 heeft de gemeente Gemert-Bakel hiervoor een contract met de Dierenambulance Helmond. Tref je een zwerfdier aan? Dan kun je rechtstreeks contact opnemen met de meldkamer van de Dierenambulance via 0492 - 513 971. De dierenambulance rijdt 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Verwilderde katten worden niet vanzelfsprekend opgehaald. Deze hebben geen eigenaar. Opvang hiervan is geen wettelijke taak voor de gemeente. Aangetroffen (zwerf-) katten kun je wel melden bij de Dierenambulance. Hiervoor geldt een apart protocol. De dierenambulance bepaalt aan de hand van de melding of er sprake is van een zwerfkat of verwilderde kat en welke actie wordt ondernomen.

Tref je een dood dier aan? Dan kun je hiervan melding doen bij de gemeentewerf via 0492 - 378 500 of in het weekend bij de politie 0900 8844.