Participatiewet en bijstand

Zonder werk en zonder inkomen?
Inwoners die door omstandigheden zonder inkomen zijn of een inkomen hebben onder het netto sociaal minimum, kunnen een uitkering aanvragen op basis van de Participatiewet. U vindt de normbedragen van 1 januari 2021 via deze link: www.rijksoverheid.nl.

Andere uitkeringen zijn:

•           de IOAZ: voor oudere werkloze ex-zelfstandigen

•           de IOAW: voor oudere werkloze

•           de Bbz: voor zelfstandigen met een bedrijf of die een bedrijf willen gaan starten

Senzer
Het Werkbedrijf Senzer voert de Participatiewet en de andere uitkeringen uit.

Werken is de norm
Werk gaat vóór een uitkering. Daarom kijken de medewerkers van Senzer eerst samen met u hoe u door middel van werk uw inkomen kunt aanvullen. Als betaald werk nog niet kan, proberen ze samen met u geschikt vrijwilligerswerk te zoeken.

Een uitkering aanvragen
Meer informatie over het aanvragen van een uitkering  vindt u op de website van Senzer