Paspoort

In Nederland moet iedereen vanaf 14 jaar zich kunnen legitimeren. Ook kan er aan personen jonger dan 14 om een legitimatiebewijs worden gevraagd door ziekenhuizen en zorginstanties.

In het buitenland moet iedereen zich, ongeacht de leeftijd, kunnen legitimeren. In alle landen ter wereld is een paspoort een geldig legitimatiebewijs.

Een paspoort is vijf jaar geldig tot de leeftijd van 18 jaar, en 10 jaar geldig vanaf 18 jaar.

Een paspoort moet u persoonlijk aanvragen én ophalen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Als u een aanvraag doet voor een kind, dan moet dit kind ook op beide momenten aanwezig zijn. Om een paspoort aan te vragen moet u een afspraak maken.  

Kinderen onder de 18 jaar
Vanaf de geboorte kan iemand een eigen paspoort hebben. Bij de aanvraag van een paspoort voor een kind jonger dan 18 jaar moeten beide ouders (gezaghouders) toestemming geven. Gebruik hiervoor het formulier Toestemming eigen reisdocument. Vergeet dan niet een kopie van de legitimatiebewijzen van de ouders (gezaghouders) mee te brengen.

Zakenpaspoort
Een zakenpaspoort heeft extra pagina’s voor buitenlandse douanestempels en visa. Dit is handig als u veel reist.

Tweede paspoort
Bezoekt u zakelijk of beroepsmatig regelmatig verschillende landen waarbij de stempels in uw paspoort van reeds bezochte landen problemen kunnen veroorzaken bij de toelating in een ander land? Of moet u uw paspoort regelmatig afgeven in verband met de aanvraag van visa. Dan is een tweede paspoort een oplossing. Uw eerste paspoort moet nog minimaal zes maanden geldig zijn als u een tweede paspoort aanvraagt. Het tweede paspoort is twee jaar geldig.

Meenemen:

 • al uw geldige of verlopen identiteitskaarten en/of paspoorten, dit geldt ook voor uw buitenlandse identiteitskaarten en/of paspoorten
 • één goed gelijkende pasfoto in kleur, die aan alle pasfoto-eisen voldoet
  Ondervindt u in verband met de huidige lockdown problemen met het maken van een pasfoto? Neem dan contact op met het algemene nummer 0492-37 85 00 voor meer informatie.
 • voor kinderen onder de 18 jaar: het toestemmingsformulier, getekend door beide
 • ouders, en een kopie van de legitimatiebewijzen van de ouders (gezaghouders).
 • voor de aanvraag van een tweede paspoort moet u ook nog meenemen:
  o    een bewijs dat u regelmatig naar verschillende visumplichtige landen moet reizen en/of een bewijs waaruit blijkt dat u een land wilt bezoeken dat in conflict is met een land waarvan u al stempels in uw paspoort hebt
  o    een bewijs dat u regelmatig dringend moet reizen op een moment dat uw nationale paspoort in verband met visumaanvraag bij een buitenlandse vertegenwoordiging (bijvoorbeeld ambassade, consulaat) is. Het moet om een land gaan waar niet met een Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd

Legeskosten 2021:
Tot 18 jaar:
nationaal paspoort: € 56,55
zakenpaspoort: € 56,55
extra kosten spoedprocedure: € 50,90

Vanaf 18 jaar:
nationaal paspoort: € 74,75
zakenpaspoort: € 74,75
tweede paspoort: € 74,75
extra kosten spoedprocedure: € 50,90

U betaalt de kosten direct bij de aanvraag. Denkt u eraan dat we geen briefgeld van 200 euro in ontvangst nemen. Dit is vanwege veiligheidsoverwegingen.

Hoe lang duurt het?
U kunt uw paspoort na zeven werkdagen afhalen. Hiervoor moet u een ophalen afspraak maken. Dit kan online of  telefonisch via 0492-378 500. Kiest u voor een spoedprocedure en hebt u de aanvraag vóór 14.00 uur gedaan? Dan kunt u uw paspoort de volgende werkdag afhalen.

Binnen drie maanden ophalen
U hebt drie maanden de tijd om uw paspoort op te halen. Daarna is het officieel ongeldig en wordt het vernietigd. U moet dan een nieuwe aanvraag doen.

Vermissing/diefstal
Als uw paspoort is verloren of gestolen, hoeft u geen aangifte meer te doen bij de politie. Bij de aanvraag van een nieuw paspoort of identiteitskaart wordt een aangifte van verlies of diefstal opgemaakt.
Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het van groot belang nog wel aangifte te doen bij de politie.