Rioolheffing

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Gemert-Bakel. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: 088-5510000.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u online al uw lokale belastingzaken kunt regelen. 

Rioolheffing

De meeste huizen en gebouwen zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. De gemeente zorgt voor onderhoud en instandhouding van dit rioolstelsel en het beheer van grond- en regenwater. U betaalt hiervoor rioolheffing. 

Wanneer betaalt u rioolheffing?

  • als er een rioolaansluiting aanwezig is;
  • als u gebruiker van het pand bent. Dus ook wanneer u huurder van een pand bent.

Tarieven 2022

De rioolheffing heft de gemeente over het waterverbruik in het voorgaande jaar. Hiervoor wordt gekeken naar de jaaropgave die u van het waterbedrijf hebt ontvangen.

Waterverbruik

Vast tarief

Tot 250 m3

€ 199,58

251 – 1.000 m3

€ 241,57

1.001– 5.000 m3
Vermeerderd per 500m3 of gedeelte hiervan met €26,02   

€ 241,57

Meer dan 5.000 m3
Vermeerderd per 5000m3 of gedeelte hiervan met €19,53   

€ 466,54