Regeling stimuleringsbijdrage aanleg groen dak

Vang je je regenwater voortaan op eigen terrein?

Dat kan met een groen dak! Hiermee kun je in aanmerking komen voor een bijdrage. Bekijk hier ons formulier voor het aanvragen van een stimuleringsbijdrage voor de aanleg van een groen dak.

Waarom wil de gemeente dit stimuleren?

Door de toename van hevige neerslag wordt het risico steeds groter dat straten en kelders onderlopen. Dit moeten we zo veel mogelijk voorkomen. Voor regenbuien die zo hevig zijn dat de openbare riolering het niet aan kan staan we samen aan de lat. De gemeente richt de openbare ruimte steeds klimaatbestendiger in. Maar zeer hevige buien kan de gemeente niet alleen opvangen omdat de openbare ruimte zijn beperkingen heeft.

Door het regenwater te bufferen op jouw groene dak of af te koppelen van de riolering en in je eigen tuin vast te houden, verkleinen we de kans op wateroverlast. De gemeente Gemert-Bakel stelt advies en een financiële bijdrage beschikbaar om dit met jou te bereiken.

Wat verwachten we bij de aanleg van een groen dak?

Gemeente Gemert-Bakel stimuleert de aanleg van groene daken. Groene daken geven Gemert-Bakel een groener aanzien, vormen een buffer bij regen en zorgen voor een langere levensduur van een dak.

Groene daken hebben verschillende voordelen:

 • Ze vangen regenwater op en voeren het vertraagd af. Hierdoor wordt het riool minder belast als het hard regent. Daarom geven we subsidie om het aanleggen van groene daken te stimuleren. 
 • Een groen dak is bedekt met planten en dat is positief voor de biodiversiteit.
 • Met de planten is uw dak extra beschermd en gaat het tot wel twee keer langer mee.
 • Onder een groen dak is het ’s zomers niet zo warm als onder een zwart dak.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze stimuleringsbijdrage gelden de volgende voorwaarden:

 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart;
 • Het af te koppelen dakoppervlak ligt binnen de gemeente Gemert-Bakel;
 • Het af te koppelen dakoppervlak is aangesloten op vrijvervalriool;
 • Je kunt een stimuleringsbijdrage aanvragen voor de aanleg van een groen dak op een bestaand dak van minimaal 5 m2;
 • Er moet minimaal 25 liter waterberging per m2 dakvlak worden gerealiseerd;
 • Het dakvlak moet vóór 31 december 2018 zijn gerealiseerd.

Voor wie is de stimuleringsbijdrage bedoeld?

Alle niet-overheden zoals burgers, burgergroeperingen (zoals dorps- en wijkraden, verenigingen), bedrijven en woningbouwcorporaties kunnen een stimuleringsbijdrage krijgen voor het afkoppelen van regenwater van het riool. In plaats van een aansluiting op de riolering dient regenwater dan te infiltreren in de bodem van jouw perceel of dient er een voorziening te komen die regenwater vertraagd kan afvoeren. Dit draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval doordat het rioolstelsel minder regenwater tegelijk hoeft te verwerken.


Let op! Deze regeling is van toepassing op panden in de gemeente Gemert-Bakel die tenminste voor 31 december 2018 werden gebouwd en het hemelwater direct of indirect lozen op de openbare riolering welke afvoert naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Hoe werkt de aanvraag voor de stimuleringsbijdrage?

 • Je kunt een aanvraag doen voor de stimuleringsbijdrage via het aanvraagformulier. 
 • De gemeente beoordeelt de aanvraag en beslist over het wel of niet toekennen van een stimuleringsbijdrage.
 • Je voert de werkzaamheden binnen 6 maanden uit en levert binnen 6 weken na uitvoering bewijsstukken van de uitvoering en een ingevuld aanvraagformulier uitkering stimuleringsbijdrage in.
 • De gemeente neemt op basis van de aangeleverde informatie en eventueel na controle een besluit over het al dan niet uitkeren van de stimuleringsbijdrage.

Beschikbare stimuleringsbijdrage

De bijdrage is beschikbaar voor zowel particulieren eigenaren als rechtspersonen.
De hoogte van de stimuleringsbijdrage bij de aanleg van een groen dak van 5 m2 tot 400 m2:
€ 25,00 per m2 vergroend dakoppervlak.

Let op! Je kunt niet tegelijk van twee gemeentelijke stimuleringsregelingen gebruik maken.

Maatwerk

Wil je een groter dakoppervlak voorzien van een groen dak?

Heb je veel verhard dakoppervlak en zou je daarom niet in aanmerking komen voor deze stimuleringsbijdrage? Neem dan contact op met de gemeente voor maatwerk afspraken.

Andere subsidies

Waterschap Aa en Maas

 • Ook Waterschap Aa en Maas heeft een speciale subsidieregeling voor klimaatbestendige maatregelen.
 • De regelingen van de gemeente Gemert-Bakel en waterschap Aa en Maas zijn stapelbaar. Je kunt dus zowel van de gemeente als van het waterschap subsidie krijgen!
 • Meer informatie vind je op de website van waterschap Aa en Maas.

Natuur en Milieu

 • Natuur & Milieu heeft in samenwerking met Het Groene Loket een mooi aanbod heeft samengesteld dat loopt t/m 31 oktober 2021.
 • Je ontvangt 15% korting op je groene dak en nog meer voordeel kan opdoen als je samen met je buren aan de slag gaat.
 • Meer informatie op: https://groenedaken.natuurenmilieu.nl/

Meer informatie

Op www.overheid.nl kunt u de vastgestelde actuele “regeling stimuleringsbijdrage aanleg groende daken” terug vinden.