Straatverlichting

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de straatverlichting. Klachten over defecte verlichting en beschadigde lantaarnpalen kunt u bij de gemeente indienen. 

Melden storing

Voor het melden van defecte/kapotte straatverlichting kunt u het digitale meldingenformulier invullen. Tip: vermeld het nummer van de lantaarnpaal (gele sticker). Als u uw melding heeft gedaan, wordt dit doorgegeven aan de onderhoudsaannemer. Gemiddeld worden storingen binnen 2-4 weken opgelost.

Is er een grootschalige storing van de straatverlichting, die bijvoorbeeld een hele wijk raakt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente via 0492-378 500, buiten kantoortijden: 06 51502014

Tijdstippen verlichting

De tijdstippen van verlichting worden centraal geregeld door de netbeheerder. De verschillende wijken worden met kleine tussenpozen aan- en uitgezet om overbelasting van het netwerk te voorkomen. In de zomer / winter worden de schakeltijden aangepast.