Structurele subsidie voor Vrijwilligersorganisaties

Het gemeentebestuur kan aan een organisatie subsidie verlenen.

Het kan gaan om een incidentele / eenmalige subsidie of een meerjarige / structurele subsidie. Om voor structurele subsidie in aanmerking te komen, moet de organisatie voldoen aan de volgende speerpunten: 

  1. Jeugd en Jongeren
  2. Kwetsbare doelgroepen
  3. Innovatie en Samenwerking

Voor wie?

Deze structurele subsidies zijn alleen bestemd voor vrijwilligersorganisaties.   

Tips en aandachtspunten

De structurele subsidie moet gezien worden als een aanvullende subsidie. De organisatie  zal aan moeten tonen dat er andere bronnen van inkomsten zijn om de begroting sluitend te maken.

Schriftelijk aanvragen

Een meerjarige of structurele subsidie vraagt u altijd schriftelijk of per e-mail aan. U motiveert hoeveel meerjarige  subsidie u aanvraagt en waarvoor. De brief richt u aan het college van burgemeester en wethouders.

Bij brief moeten de volgende stukken gevoegd:

  • activiteitenplan
  • afschrift van de statuten (dit doet u alleen als de vereniging nog niet eerder een subsidieaanvraag heeft ingediend)
  • een omschrijving van de organisatievorm en een opgave van de bestuurssamenstelling
  • begroting
  • inzicht financiële gegevens

U kunt de documenten opsturen of e-mailen naar gemeente@gemert-bakel.nl.

Wanneer een meerjarige subsidie wordt toegekend, moet u jaarlijks de volgende stukken ter verantwoording overleggen: jaarverslag, begroting, exploitatieoverzicht en ledenlijst.

Kosten

Het aanvragen van subsidie is gratis.

Doorlooptijd:

Dit is afhankelijk van waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. De jaarlijkse uitbetaling vindt plaats in de maand juli.