Toeristenbelasting

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de toeristenbelasting. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: 088-5510000.

Zelf regelen
Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u online al uw lokale belastingzaken kunt regelen. 

De gemeente verzorgt veel voorzieningen. Inwoners (ingeschrevenen) betalen hieraan mee via de gemeentelijke belastingen. Toeristen (en andere niet-ingeschrevenen) doen dit via de toeristenbelasting.

Wie betaalt toeristenbelasting?
Als u bedrijfsmatig en/of tegen vergoeding een overnachting aanbiedt moet u toeristenbelasting betalen. U mag de toeristenbelasting doorberekenen aan de persoon die bij u overnacht. Vervolgens draagt u de belasting af aan de gemeente. Het tarief is € 1,30 per persoon per overnachting.

Nieuw als belastingplichtige toeristenbelasting?

Voordat u start met het aanbieden van nachtverblijf, moet u dit melden bij BSOB.

Verder heeft u de plicht om een nachtregister bij te houden. Dit is een doorlopend register met persoonsgegevens van uw bezoekers of huurders. U houdt de overnachtingen bij op het formulier nachtregister. Voor groepsaccommodaties geldt een apart formulier nachtregister groepsaccommodaties, in sommige gevallen zij zijn vrijgesteld van toeristenbelasting.

Controle
Een extern bedrijf controleert voor de gemeente het bijhouden van het nachtregister, en het daadwerkelijke aantal overnachtingen. Zij kunnen hiervoor ook uw onderneming bezoeken.