Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen Gemert-Bakel of komt u hier wonen? Geef dan online uw verhuizing door. Doe dit maximaal vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen na uw verhuizing.

Dat kan:

Hoe lang duurt het?

De gemeente verwerkt uw gegevens binnen maximaal 10 werkdagen. U krijgt hier een bericht over.

Voorwaarden

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf

 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)

 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen

 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)

 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)

 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld

 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven
   

Verhuizing vanuit het buitenland of naar andere gemeente

Meenemen/opsturen

Bij persoonlijke melding aan de balie

 • Geldig legitimatiebewijs

 • Indien vereist een verklaring van inwoning/samenwoning In geval van een briefadres: schriftelijke toestemming van de briefadresgever en een kopie van zijn legitimatiebewijs

Bij schriftelijke melding

Bij onderhuur of inwoning en bij samenwonen:

 • een schriftelijke verklaring (verklaring van inwoning/samenwoning) van de hoofdbewoner of eigenaar en

 • (een kopie van) het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner of eigenaar en

 • (een kopie van) het huurcontract of eigendomsbewijs van de woning.