Vluchtelingenpaspoort

Een vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor mensen die erkend zijn als vluchteling in Nederland. Het is ook een legitimatiebewijs. U kunt het vluchtelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.

U vraagt een vluchtelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Hiervoor moet u een afspraak maken. Als u een aanvraag doet voor een kind, dan moet dit kind ook aanwezig zijn bij de aanvraag.

Kinderen onder de 18 jaar
Vanaf de geboorte kan iemand een eigen paspoort hebben. Bij de aanvraag van een paspoort voor een kind jonger dan 18 jaar moeten beide ouders (gezaghouders) toestemming geven. Gebruik hiervoor het formulier Toestemming eigen reisdocument. Vergeet dan niet een kopie van de legitimatiebewijzen van de ouders (gezaghouders) mee te brengen.

Meenemen:

  • uw huidige vluchtelingenpaspoort
  • uw geldige verblijfsdocument
  • 1 goed gelijkende pasfoto in kleur, die aan alle pasfoto-eisen voldoet
  • voor kinderen onder de 18 jaar: het toestemmingsformulier, getekend door beide ouders, en een kopie van de legitimatiebewijzen van de ouders (gezaghouders).

Voorwaarden:
U kunt een vluchtelingenpaspoort aanvragen als u:

  • erkend bent als vluchteling
  • een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft
  • niet de Nederlandse nationaliteit heeft
  • geen paspoort (meer) van uw eigen land heeft
  • ingeschreven staat bij de gemeente Gemert-Bakel

Legeskosten 2021:
€ 56,55
extra kosten spoedprocedure: € 50,90

U betaalt de kosten direct bij de aanvraag. Denkt u eraan dat we geen briefgeld van 200 euro in ontvangst nemen. Dit is vanwege veiligheidsoverwegingen.

Hoe lang duurt het?
U kunt uw paspoort na zeven werkdagen afhalen. Hiervoor moet u een afspraak maken. Kiest u voor een spoedprocedure en hebt u de aanvraag vóór 14.00 uur gedaan? Dan kunt u uw paspoort de volgende werkdag afhalen. U hebt drie maanden de tijd om uw paspoort op te halen. Daarna is het officieel ongeldig en wordt het vernietigd. U moet dan een nieuwe aanvraag doen.

Vermissing/diefstal
Als uw paspoort is verloren of gestolen, hoeft u geen aangifte meer te doen bij de politie. Bij de aanvraag van een nieuw paspoort of identiteitskaart wordt een aangifte van verlies of diefstal opgemaakt. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het van groot belang nog wel aangifte te doen bij de politie.