Werk en inkomen

Heeft u geen werk en/of inkomen?

Senzer biedt hulp en ondersteuning bij werk en inkomen, zodat u snel weer op eigen benen kan staan. Bij Senzer kunt u terecht voor:

U kunt Senzer bellen op het nummer 0492 -58 24 44.
Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor (ander) werk? Ook dan kun je terecht bij Senzer. Ga naar www.senzer.nl/talentcenter.

Inkomensondersteuning 

Kunt u moeilijk rondkomen? Dan kunt u bij een beroep doen op de volgende regelingen:

Andere mogelijkheden voor inkomensondersteuning

Schuldhulpverlening

Heeft u schulden, kunt u uw rekeningen niet betalen of komt u er niet meer uit? Neem dan contact op met een van de gecertificeerde schuldhulpverleners.
Van maandag tot en met donderdag zijn zij bereikbaar via schuldhulpverlening@gemert-bakel.nl en via het algemene nummer van de gemeente.
Dat geldt ook voor een crisissituatie (woningontruiming, afsluiting gas, licht en water).

Financieel spreekuur

Kun je je rekeningen niet betalen of ben je het overzicht kwijt?
Vraag dan om hulp. Dat kan door een mail te sturen naar hbb@gemert-bakel.nl .

Of maak een afspraak voor het financieel spreekuur. Bel voor een afspraak met Lumens op 040-219 33 00 (optie 3).

U kunt ook kijken op de Wegwijzer van Gemert-Bakel voor informatie over werk- en geldzaken.

Meldpunt gedupeerden kinderopvangtoeslag

Ben je als ouder getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag? De Belastingdienst/Toeslagen compenseert je daar dan financieel voor. Het kan zijn dat deze compensatie niet voldoende is. Heb je hulp en ondersteuning nodig omdat er problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en opvoeding? Neem dan contact op met Marloes Trepels, bereikbaar via 0492-378 500.

Doelgroepverklaring voor loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Om deze tegemoetkoming te ontvangen, heeft de werkgever een kopie van een doelgroepverklaring nodig van de betrokken werknemer.

Wie moet de doelgroepverklaring aanvragen?

De werknemer moet deze doelgroepverklaring zelf aanvragen binnen drie maanden na de start van het dienstverband.

  • De doelgroep oudere werknemers moeten het verzoek om een doelgroepverklaring doen bij de eigen participatiecoach van Senzer.
  • De doelgroep werknemers met een arbeidsbeperking moeten dit verzoek doen bij het UWV via www.uwv.nl.

Wat zijn de voorwaarden voor een doelgroepverklaring?

  1. Je moet in de maand voorafgaand aan de nieuwe dienstbetrekking recht hebben gehad op een uitkering op grond van Participatiewet, IOAW of IOAZ.
  2. Je bent 56 jaar of ouder op het moment van aanvang dienstbetrekking.
  3. Je bent niet op enig moment in de periode van 6 maanden voorafgaand aan de datum van indiensttreding bij deze werkgever in dienst geweest.
  4. Je hebt nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd.
  5. Je hebt een reguliere baan (geen WSW-dienstverband).