Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen en leven.

Heeft u ondersteuning nodig ?
U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven en in uw vertrouwde omgeving wonen. Met een beperking, door ouderdom of ziekte is dat soms lastig. Gelukkig zijn er vaak familieleden, buren of vrienden die graag een handje helpen. Dat geldt ook voor vrijwilligers in de buurt. Komt u er zelf niet meer uit, dan kunt u terecht bij uw dorpsondersteuner.

Zorg en ondersteuning. Zo doen we dat in Gemert-Bakel

Soms is er meer nodig
Dan biedt de Wmo ondersteuning voor onder meer:

 • Huishoudelijke ondersteuning
  Kunt u huishoudelijke taken vanwege een beperking niet meer (volledig) zelf doen? Bijvoorbeeld, schoonmaken, opruimen of de bedden verschonen? En is er onvoldoende hulp uit uw omgeving? Dan kunt u ondersteuning aanvragen vanuit de Wmo.
 • Vervoersvoorzieningen
  Om ervoor te zorgen dat u zich voldoende in uw eigen omgeving kan verplaatsen, zijn er verschillende vervoersvoorzieningen. Denk aan een aangepaste fiets, scootmobiel of Mobitax.
 • Woonvoorzieningen
  Met een beperking langer - zelfstandig - thuis blijven wonen, kan dankzij kleine of grotere aanpassingen aan uw huis. Denk aan het weghalen van drempels, het plaatsen van een traplift of de aanpassing van uw badkamer. Sommige kleine aanpassingen kunt u zelf regelen en moet u ook zelf betalen. Afhankelijk van de situatie worden aanpassingen in huis vergoed door uw gemeente of zorgverzekeraar.
 • Rolstoel
  Heeft u moeite met verplaatsen in en om de woning? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een rolstoel. Een rolstoel wordt alleen via de Wmo verstrekt als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor  hulpmiddelen die tijdelijk nodig zijn, kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorg uitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar.
 • Gehandicaptenparkeerkaart
 • Begeleiding
  Ervaart u problemen bij het zelfstandig wonen? Bijvoorbeeld dat u niet meer zelf de administratie kunt doen of structuur aan kunt brengen in uw dag? Lukt het leggen van contact met andere mensen niet goed? Dan kunt u een indicatie voor begeleiding aanvragen. We kennen twee vormen van begeleiding: individuele begeleiding en begeleiding in een groep (dagbesteding).
 • Maaltijdvoorziening

Wmo-voorziening aanvragen
U kunt voor ondersteuning vanuit de Wmo terecht bij de gemeente. U belt hiervoor het algemene nummer van de gemeente.

PGB/ Zorg in natura
Ondersteuning vanuit het Sociaal Domein kunt u op twee manieren ontvangen. U kunt kiezen voor zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB). Als u kiest voor zorg in natura, dan krijgt u de zorg van een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente. Vindt u die zorg niet geschikt in uw situatie? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een PGB. In een gesprek met de Wmo-consulent worden de mogelijkheden besproken.

De tarieven voor 2021 voor persoonsgebonden budget voor onze Wmo-diensten ziet u in dit overzicht
De tarieven voor 2022 voor persoonsgebonden budget voor onze Wmo-diensten ziet u in dit overzicht

Eigen bijdrage
Voor gebruik van Wmo-voorzieningen (met uitzondering van rolstoelen) geldt in 2021 een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand, ongeacht het aantal Wmo-voorzieningen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage en int deze achteraf. Onder een bepaalde inkomensgrens betaalt u geen eigen bijdrage en ontvangt u een zogenaamde 0-factuur. Deze inkomensgrens wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld en aan het CAK doorgegeven en ligt ongeveer op 110% van het netto sociaal minimum.

Cliëntondersteuning
Als je het fijn vindt mag bij het gesprek een familielid, een goede kennis of een onafhankelijke cliëntondersteuner aanwezig zijn. Lukt het je zelf niet om een goede cliëntondersteuner te vinden? Dan kun je gebruik maken van vrijwillige maar opgeleide cliëntondersteuners van de KBO, de Zorgcoöperatie Gemert (ZCG) of professionals van Stichting MEE.