WOZ-waarde en taxatieverslag

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Gemert-Bakel. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: 088-5510000.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u online al uw lokale belastingzaken kunt regelen. 

WOZ

De gemeente taxeert jaarlijks de onroerende zaken (woning, ander pand of grond). De waarde die uit deze taxatie komt, heet de WOZ-waarde. Dit staat voor Waardering Onroerende Zaken. De gegevens die gebruikt worden zijn van 1 januari van het voorgaande jaar (de waardepeildatum).