Projecten

 • Kijk in de Wijk

  In 2022 organiseert de gemeente wijkschouwen onder de noemer ‘Kijk in de Wijk’. Samen met inwoners trekken we de wijken in om te kijken naar plekken in de openbare ruimte die interessant zijn, bijvoorbeeld omdat er iets verbeterd kan worden of omdat ze juist al een succes zijn. Het gaat in deze ontmoetingen niet om individuele meldingen, maar primair om onderwerpen die een hele (of groot deel van de) wijk aangaan.[[{"fid":"3816","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"lijntekening van een dorpslandschap ","field_file_image_title_text[und][0][value]":"lijntekening van een dorpslandschap "},"type":"media","field_deltas":{"5":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"lijntekening van een dorpslandschap ","field_file_image_title_text[und][0][value]":"lijntekening van een dorpslandschap "}},"attributes":{"alt":"lijntekening van een dorpslandschap ","title":"lijntekening van een dorpslandschap ","class":"media-element file-default","data-delta":"5"}}]]In contactWe gaan met inwoners in gesprek, zodat we kunnen horen wat er speelt en we vanuit de gemeente tegelijkertijd uitleg kunnen geven over bestaand beleid en lopende projecten. De ‘Kijk in de Wijk’ biedt de kans om grotere, complexere onderwerpen of situaties waar niet meteen een kant-en-klare oplossing voor klaarligt ter plekke gezamenlijk te bespreken en aanschouwen. De ‘Kijk in de Wijk’ is niet bedoeld om individuele meldingen op te halen. Hiervoor kunnen inwoners via de reguliere ingangen, zoals de MOR-melding (Melding Openbare Ruimte), bij de gemeente terecht.Maatschappelijke thema’sDe onderwerpen op de agenda zullen thema’s zijn die het hele dorp aangaan, zoals leefbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid van de buurt. De onderwerpen bepalen we samen met de inwoners.PlanningDe eerstvolgende ‘Kijk in de Wijk’ staat gepland op dinsdag 7 juni 19.00-20.30 u. in De Rips. De volledige planning is als volgt:Dinsdag 12 april (wk 15) ElsendorpDinsdag 10 mei (wk 19) Bakel - terugblik op de wandelingDinsdag 17 mei (wk 20) De MortelDinsdag 7 juni (wk 23) De RipsDinsdag 21 juni (wk 25) Gemert-centrumDinsdag 13 september (wk 37) HandelDinsdag 27 september (wk 39) MilheezeAanmeldenVoor iedere ‘Kijk in de Wijk’ vragen wij inwoners zich aan te melden. Aanmelden voor De Rips kan tot en met zondag 29 mei.U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier of door een mail te sturen naar kijkindewijk@gemert-bakel.nl. Verrmeld hierbij het onderwerp en de locatie die u wilt bespreken bel naar (0492) 378 500.  De exacte plekken die bezocht worden en de ontmoetingsplaats worden bepaald aan de hand van de aangemelde onderwerpen.
  Lees meer
 • Grote opknapbeurt weg en fietspad Stippelberg

  Begin maart start de gemeente met onderhoudswerkzaamheden aan de weg en het fietspad Stippelberg-Kruisberglaan, gelegen tussen de rotondes De Rips en Milheeze. Bij dit werk nemen we meteen het onderhoud mee aan de Hoevensebaan (zie kaart). Na de grote opknapbeurt kan hier weer fijn gefietst worden en kan de weg weer vele jaren mee.[[{"fid":"3800","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"left","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"kaart met aanduiding voor het groot onderhoud aan de stippelberg","field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"left","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"kaart met aanduiding voor het groot onderhoud aan de stippelberg","field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"alt":"kaart met aanduiding voor het groot onderhoud aan de stippelberg","class":"media-element file-default media-wysiwyg-align-left","data-delta":"1"}}]] Nieuw asfalt voor meer comfortDe asfaltverharding van de weg en het fietspad is aan het einde van zijn levensduur en wortelopdruk zorgt voor extra oneffenheden. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van één of meer asfaltlagen. Met dit groot onderhoud nemen we de oneffenheden door o.a. wortelopdruk weg wat het gebruikscomfort voor weg en fietspad verhoogt.Behoud van de waardevolle boomstructuurHet huidige beeld van een fietspad door het bosgebied, omzoomt door een variatie aan boomsoorten willen we natuurlijk behouden voor de toekomst. Het fietspad zal op een aantal punten iets worden opgeschoven, opgehoogd en voorzien van een nieuwe, wortelwerende fundering. Ter hoogte van de inrit naar de Bakelse plassen wordt het gehele wegtracé wat verlegd. Hierdoor krijgen de grote bomen in de open ruimte aan de oostzijde van de weg meer groeiruimte.Dode bomen worden gekaptToch is het ook noodzakelijk om een deel van de bomen langs fietspad en rijbaan te kappen. Het gaat daarbij om dode bomen en bomen met een sterk verminderde conditie. Door o.a. de droogte in de afgelopen jaren zijn met name veel naaldbomen afgestorven of in dusdanig slechte conditie dat er onveilige situaties ontstaan. Daarnaast worden er bomen gekapt die het asfalt in ernstige mate opdrukken of waar een groot risico bestaat voor toekomstige wortelopdruk en waar geen passende technische oplossingen mogelijk zijn.Aanplant nieuwe bomenDe bomen die we verwijderen compenseren we door het aanplanten van nieuwe bomen, grotendeels in het projectgebied en anders in de directe omgeving. De benodigde kapmelding bij de provincie in het kader van de wet natuurbescherming is inmiddels gedaan.Uitvoering in fasesDe werkzaamheden voeren we gefaseerd uit om de bereikbaarheid van aanwonenden zo veel als mogelijk te waarborgen. Er kunnen momenten zijn dat we de bereikbaarheid niet kunnen garanderen; dat weten we binnenkort. Mocht dit voorkomen, dan hebben we hierover overleg met de direct betrokkenen. De start van de werkzaamheden is gepland in de week van 28 februari. Als eerste zal het rooien en snoeien van de bomen langs de weg en het fietspad plaatsvinden. Daarna de onderhoudswerkzaamheden aan het fietspad en de weg vanaf De Rips richting Milheeze. De doorlooptijd van het werk is ongeveer 3-4 maanden (zie planning op hoofdlijn hieronder).[[{"fid":"3801","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Planning.pdf","type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]Meer informatieHeb je vragen? Neem dan contact op met Gert-Jan Willems via gemeente@gemert-bakel.nl.
  Lees meer
 • Herinrichting Cortenbachstraat Gemert

  De bestrating in de Cortenbachstraat gaat alweer heel wat jaren mee en staat daarom voor 2022 op de planning voor groot onderhoud. Dit onderhoud geeft aanleiding om een combinatie met onderhoud aan riolering, groen en openbare verlichting te maken. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk om het gemengde stelsel aan te passen naar een gescheiden stelsel. Dit geeft direct de kans om de woningen en het verhard oppervlak af te koppelen ofwel het regenwater niet langer naar de rioolwaterzuivering te sturen.OntwerpfaseDe voorbereidingen voor de ontwerpfase zijn gestart. Zodra een schetsontwerp gereed is, organiseren we een bewonersavond om te presenteren wat de plannen zijn en input op te halen. Begin 2022 volgt hiervoor een uitnodiging.[[{"fid":"3697","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Kaart projectgebied Herinrichting Cortenbachstraat","field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Kaart projectgebied Herinrichting Cortenbachstraat","field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"alt":"Kaart projectgebied Herinrichting Cortenbachstraat","class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]
  Lees meer
 • Vondellaan Gemert

  De gemeente gaat aan de slag met de reconstructie van de Vondellaan en een gedeelte van de Boekelseweg in GemertBij de realisatie van de Noord-Om is met de provincie afgesproken dat de hoofdwegen in Gemert gereconstrueerd worden. De huidige wegprofielen en inrichting van de straten passen niet bij het gewenste gebruik en de eisen van deze tijd. Daarnaast kan de nieuwe inrichting gecombineerd worden met een optimalisatie van het riool, zodat het riool weer 60 jaar mee kan. Het projectgebied bevindt zich vanaf de rotonde Komweg-Haageijk tot aan de aansluiting met de Doonheide. [[{"fid":"3545","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Projectgebied","field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Projectgebied","field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"alt":"Projectgebied","class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]Update april 2022Uitkomst verkeersonderzoekOm de juiste keuzes te kunnen maken in het ontwerp voor een toekomstbestendige Vondellaan is het belangrijk om duidelijkheid te hebben over de maximum snelheid. Eerder is gezegd dat de Vondellaan 50 km/uur zou moeten blijven. Uit de bewonersavonden kwam echter duidelijk naar voren dat de wens is dat de Vondellaan een 30 km/uur straat wordt. Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de snelheid, lieten wij de afgelopen maanden een verkeersonderzoek uitvoeren door (verkeerskundig) adviesbureau Accent Adviseurs.Er zijn verschillende verkeersmodellen doorgerekend om aan de hand van de huidige (en toekomstige) verkeersbelasting te bepalen welke mogelijkheden passend zijn bij een toekomstbestendige Vondellaan. Uit de doorrekening van de diverse varianten blijkt dat het mogelijk is om naar een 30 km/uur straat te gaan. Deze verlaging kan ook leiden tot een vermindering van verkeersintensiteiten (aantal voertuigen per uur of etmaal) en een verlaging van de gemiddelde snelheid, zonder dat er knelpunten ontstaan op andere wegen in Gemert.Bushaltes Pastoor PoellpleinTer hoogte van het Pastoor Poellplein stoppen verschillende lijnbussen van verschillende busmaatschappijen. In overleg met deze busmaatschappijen is besloten om in 2023 alle buslijnen een aangepaste route te laten rijden. Om dit mogelijk te maken worden er in overleg met de busmaatschappijen op andere plaatsen in Gemert tijdelijke bushaltes gemaakt. Door dit voor geheel 2023 op deze manier te organiseren, wordt er voor de gebruikers van de buslijnen en de busmaatschappijen duidelijkheid gecreëerd.Schetsontwerpen delen met aanwonendenMedio mei 2022 nodigen we  de aanwonenden en stakeholders opnieuw uit voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst(en) worden de uitgewerkte schetsontwerpen gepresenteerd en krijgen de aanwezigen de gelegenheid om hierop te reageren en mee te denken.PlanningHet ontwerpproces kan met het vaststellen van de ontwerpsnelheid op 30 km/uur weer opgestart worden. De planning is om vóór de zomervakantie het definitieve ontwerp gereed te hebben, zodat het werk na de zomer technisch uitgewerkt en aanbesteed kan worden. Naar verwachting neemt de uitvoering van de werkzaamheden een groot deel van 2023 in beslag. Vragen?Heb je nog aanvullende opmerkingen of wil je meer informatie over het project, dan kun je contact opnemen met de projectleider, Stefan van den Hoogen, via e-mailadres gemeente@gemert-bakel.nl  onder vermelding van kenmerk ‘3942-2021 Reconstructie Vondellaan’.
  Lees meer
 • Leijgraafhof De Mortel

  Alle kavels van nieuwbouwplan Leijgraafhof zijn verkocht en de nieuwe woningen zijn gebouwd of in aanbouwVoor ons hét teken om de openbare ruimte woonrijp te maken. Dat wil zeggen dat we de openbare ruimte van haar definitieve inrichting gaan voorzien. Hierbij kun je denken aan het aanbrengen van de definitieve bestrating, de inrichting van het groen en het plaatsen van de verlichting. De tekening van de definitieve inrichting:[[{"fid":"3791","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"12454 dd 02022022.pdf","type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]Meer informatieHeb je vragen over de inrichting van de openbare ruimte? Neem dan contact op met Martijn van der Wijst, projectleider team Openbaar Beheer, via e-mail gemeente@gemert-bakel.nl of bel naar (0492) 378 500. Heb je andere vragen over het nieuwbouwplan Leijgraafhof? Dan kun je terecht bij Pepijn van den Eerenbeemt, projectleider team Strategie, Programma & Projecten (zelfde contactgegevens). 
  Lees meer
 • Samen slim de toekomst in

  Met de omgevingswet in het vooruitzicht, werkt de gemeente aan de omgevingsvisie voor Gemert-BakelEen plan met daarin de belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst van onze gemeente. Eind juni 2021 reisden we met onze ijscokar van dorpskern naar dorpskern om met inwoners in gesprek te gaan over hun ideeën voor de toekomst. Welke onderwerpen en thema’s belangrijk zijn. Ook hebben we samen met TipGemertsNieuwsblad een enquête uitgezet om input op te halen. De inbreng bij de kernentour en de bevindingen uit de enquête hebben we gekoppeld aan een eigen data-analyse. Alles samen geeft een beeld van de opgave waar we voor staan, een agenda en het startpunt voor de omgevingsvisie. Wij noemen dit ‘bouwstenen’.  [[{"fid":"3711","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Omgevingsvisie deel II - Bouwstenen.pdf","type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]][[{"fid":"3387","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Kinderen bij ijscokar in Milheeze","field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Kinderen bij ijscokar in Milheeze","field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"alt":"Kinderen bij ijscokar in Milheeze","class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]Aan de slag met de bouwstenen: vitale dorpen en een toekomstbestendig buitengebiedDe gemeente Gemert-Bakel wordt aan de ene kant gekenmerkt door de zeven kerkdorpen. Dorpen met een sterke gemeenschapszin en betrokkenheid, maar die daarbij wel de uitdaging hebben om de kerkdorpen nu en in de toekomst vitaal te houden. Gemert-Bakel beschikt ook over een groot buitengebied met een overwegend agrarische functie. Ook het buitengebied kent haar specifieke uitdagingen: bestaande agrarische bedrijven die moeten voldoen aan steeds strengere milieumaatregelen en bedrijven die, als gevolg van gebrek aan perspectief of opvolging, stoppen. Het zijn deze twee kenmerkende opgaven die we voor de omgevingsvisie van Gemert-Bakel vertalen in de volgende twee bouwstenen:• Vitale dorpen• Toekomstbestendig buitengebiedDit betekent dat de vragen die voor ons centraal staan bij de bouwstenen zijn: Wat maakt onze kerkdorpen vitaal? En, wat maakt ons buitengebied toekomstbestendig?Wat maakt onze kerkdorpen vitaal?Op basis van de enquête en de reacties die wij hebben ontvangen tijdens de zomertour is de conclusie dat ‘vitaal’ voor inwoners betekent: in de directe leefomgeving voldoende groen en (sport)voorzieningen, een woningmarkt die aan de woningvraag en woonbehoefte voldoet (met name woningen voor starters/jongeren) en een openbare ruimte die de sociale interactie tussen en de gezondheid van haar inwoners in stand houdt of verbetert.Wat maakt ons buitengebied toekomstbestendig?De data-analyse maakt zichtbaar waarom transitie van de landbouw een belangrijk thema is: het aantal bedrijven neemt af. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor de werkgelegenheid. De afname van het aantal bedrijven biedt tegelijkertijd ook nieuwe kansen voor nieuwe (economische) activiteiten door omschakeling. Een kleine meerderheid van de ondervraagden vindt dat er iets moet veranderen in het buitengebied.In gesprek over de wat bepaalde keuzes betekenenDoel van de bouwstenen is structuur en richting te geven aan de totstandkoming van de omgevingsvisie. Met inwoners, ondernemers, professionele en maatschappelijke organisaties geven we antwoord op de vraag: hoe ziet de fysieke leefomgeving er in de toekomst uit? Daarbij is het belangrijk in beeld te brengen wat nu concreet de afweging is die je maakt met de beslissingen die je neemt. Zou je bijvoorbeeld kiezen voor meer woningbouw in de dorpskernen, dan betekent dat niet alleen iets voor het aantal woningen maar ook voor de ruimte die over blijft voor verduurzaming, voorzieningen in en vergroening van de wijk. Door met elkaar in gesprek te gaan over keuzes en met elkaar te doordenken wat deze keuzes daadwerkelijk betekenen, komen we tot een helder perspectief voor de toekomst. Het resultaat van deze keuzes is straks de omgevingsvisie.Dit najaar komen we terug!Dit najaar bezoeken we opnieuw alle dorpskernen en gaan we in gesprek met inwoners, ondernemers, maatschappelijke en professionele organisaties om de bouwstenen verder te bespreken. In 2022 kunnen we deze dan gebiedsgericht uitwerken.Voorbereiding op nieuwe OmgevingswetWe werken de ideeën vervolgens concreet uit en dan kan de omgevingsvisie, het plan met daarin de belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst van onze gemeente, daadwerkelijk worden vastgesteld. Zo zijn we goed voorbereid op de invoering van de nieuwe Omgevingswet.
  Lees meer
 • Centrumplan Gemert 2022-2032

  20 oktober 2020De eerste stap in centrumplan Gemert 2022-2032 is gezet met de nota van uitgangspunten en randvoorwaarden zoals de gemeenteraad die recent (1 oktober 2020) heeft vastgesteld. Alle tussentijdse stappen worden hier gepubliceerd, zodat u op de hoogte blijft van de vorderingen. [[{"fid":"2846","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Nota van uitgangspunten en randvoorwaarden","type":"media","field_deltas":{"6":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"6"}}]]Betrokkenheid inwonersEr hebben al veel inloopmomenten plaatsgevonden waarbij inwoners hun mening konden geven. Ook zijn diverse inwoners lid van een werkgroep. Wij stellen uw belangstelling en interesse op prijs. Uw reactie is altijd welkom, per email of mondeling. U kunt een bericht sturen naar gemeente@gemert-bakel.nl. Deze reacties worden anoniem doorgeleid naar de stuurgroep en gemeenteraad. Wilt u in gesprek over het centrumplan? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gemert-bakel.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak met inachtneming van de corona-maatregelen.Stuurgroep Gemert-centrumDe opsteller van het centrumplan is de stuurgroep Gemert-centrum. De gemeente faciliteert hierbij.[[{"fid":"2844","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Stuurgroep Gemert-centrum, de opsteller van het centrumplan.","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Stuurgroep Gemert-centrum, de opsteller van het centrumplan."},"type":"media","field_deltas":{"5":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Stuurgroep Gemert-centrum, de opsteller van het centrumplan.","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Stuurgroep Gemert-centrum, de opsteller van het centrumplan."}},"attributes":{"alt":"Stuurgroep Gemert-centrum, de opsteller van het centrumplan.","title":"Stuurgroep Gemert-centrum, de opsteller van het centrumplan.","class":"media-element file-default","data-delta":"5"}}]]Op de foto de leden van de stuurgroep Gemert-centrum, v.l.n.r. Dieter Janssen (voormalig voorzitter), Gijs Verhagen (trekker werkgroep marketing en communicatie), Bas van de Laar (trekker werkgroep vastgoed), Frank Vermunt (trekker werkgroep evenementen), Marinke Goosen (centrummanager), Remko Boesveld (trekker werkgroep sfeer en beheer), Harrie Wijn (voorzitter Ondernemersvereniging Gemert) en wethouder Inge van Dijk (trekker werkgroep publieke ruimte).9 februari 2021Op 4 november 2020 heeft de gemeenteraad haar wensen en bedenkingen meegegeven voor het ruimtelijk- en stedenbouwkundig programma van eisen vastgesteld én de opzet voor het verkeersplan. De besproken thema’s zijn o.a.: Kompark, Bypass, herontwikkeling Vd Ackerterrein, De Vondellaan, centraal parkeren, OV-HUB, afsluiten hoofdstraat.[[{"fid":"3051","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Oplegger stedenbouwkundig en ruimtelijk programma van eisen.pdf","type":"media","field_deltas":{"7":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"7"}}]][[{"fid":"3052","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Stedenbouwkundig programma van eisen en wensen.pdf","type":"media","field_deltas":{"8":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"8"}}]][[{"fid":"3053","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Opzet verkeersplan Gemert-centrum.pdf","type":"media","field_deltas":{"9":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"9"}}]]Op 27 januari 2021 heeft het college de raadsleden geïnformeerd over de voortgang van het ruimtelijk- en stedenbouwkundig plan incl. verkeer. Op 11 februari a.s. informeert het college de raad hierover opnieuw, zodat de raadsleden een goed inzicht krijgen in de voorliggende tekeningen, alvorens daarover besluitvorming plaatsvindt. De gemeenteraad vergadert hierover op 24 februari (commissie ruimte en mobiliteit – voorbereiding besluitvorming) en op 18 maart (raadsvergadering – besluitvorming).[[{"fid":"3054","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Centrumplan op hoofdlijnen 2022-2032.pdf","type":"media","field_deltas":{"10":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"10"}}]][[{"fid":"3099","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Gemeentepagina 2 maart 2021 (wk9).pdf","type":"media","field_deltas":{"11":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"11"}}]]Gemert VorstendomNaast het ruimtelijk plan (de centrumvisie) is er ook een sociaal, economisch plan. Wil je als centrum toekomstbestendig zijn én blijven dan laat je zien wat jouw uniek en bijzonder maakt. Na veelvuldig overleg met allerlei betrokken partijen is gekozen voor Gemert Vorstendom. Het verwijst naar unieke stukje historie, waaraan we ons straatbeeld, onze identiteit en onze mentaliteit aan ontlenen. De moeite waard om aan iedereen uit te dragen! Gemert Vorstendom is er op gericht om het centrumhart van Gemert op een eenduidige, geloofwaardige en onderscheidende manier, mooier, leefbaarder, gezelliger en bekender te maken voor inwoners, bezoekers en bedrijven.Op 1 april 2021 vond de (digitale) kick-off van Gemert Vorstendom plaats.Het filmpje ‘Daar ben je niet zomaar’ dat op 1 april in première ging.Het is een filmpje van en voor inwoners van Gemert. Voel je vrij het te delen!Het introductiefilmpje van centrummanager Marinke Goosen.Huisstijl Gemert VorstendomHierbij presenteren wij u het huisstijlhandboek “Zo maak je Gemert Vorstendom”. Het doel van Gemert Vorstendom is om Gemert centrum zo te profileren dat het een grote aantrekkingskracht heeft. Een generator met een positieve uitwerking op het leefklimaat en de economische waarde. Gemert Vorstendom maakt inwoners trots, ondernemers sterk en toeristen nieuwsgierig.[[{"fid":"3264","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"type":"media","field_deltas":{"12":{"format":"default","alignment":""}},"link_text":"Huisstijlhandboek_Gemert_Vorstendom.pdf","attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"12"}}]]Downloads[[{"fid":"3279","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Gemert Vorstendom logo's (incl. huisstijlhandboek).zip","type":"media","field_deltas":{"13":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"13"}}]]
  Lees meer
 • Klimaatverandering

  Ons klimaat verandert: langer periodes zonder neerslag, steeds meer hevige regenbuien, hevigere stormen - ook in de zomer en meer dagen met tropische temperaturen. We willen Gemert-Bakel weerbaar maken tegen het veranderende klimaat, oftewel klimaatbestendig. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van meer groen, extra ruimte voor water en aan het opslaan van regenwater, zodat het beschikbaar is tijdens periodes van droogte. Het is onmogelijk om zwaar noodweer, zoals in mei 2019, te voorkomen. Toch is het belangrijk dat iedereen meedoet. Samen kunnen we de gevolgen van de klimaatverandering zo veel als mogelijk beperken. Zo maken we samen Gemert-Bakel onweerstaanbaar.[[{"fid":"2492","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"NK Onweerstaanbaar Gemert","field_file_image_title_text[und][0][value]":"NK Onweerstaanbaar Gemert"},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"NK Onweerstaanbaar Gemert","field_file_image_title_text[und][0][value]":"NK Onweerstaanbaar Gemert"}},"attributes":{"alt":"NK Onweerstaanbaar Gemert","title":"NK Onweerstaanbaar Gemert","class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]Wat kun jij doen?Je tuin klimaatbestendig inrichtenHaal de tegels eruit, leg groen erin!Leg je toch enkele tegels neer, kies dan voor tegels die water doorlatenPlant meer bloemen, struiken en bomen en verbouw groenten en fruitZet een groene erfafscheidingKies voor een glooiende, in plaats van een vlakke tuinCreëer schaduw met een parasol of zonnedoekKoppel regenwater van het riool af en vang het op in een regenton aan de regenpijpLeg een vijver aanJe woning klimaatbestendig makenKies voor een groene gevel of een groen dakZorg voor schaduw op de gevel en ramenVerbreed de dakgoot en houd deze schoonBouw je een huis, zorg dan dat de woning hoger ligt dan de tuinZorg voor meer isolatie in de woningStimuleringsregelingenDe gemeente heeft een stimuleringsregeling voor het afkoppelen van regenwater en het aanleggen van een groen dak. Mogelijk kun je hiervan gebruik maken.Stimuleringsbijdrage ‘Afkoppelen hemelwater’ - bekijk ook onze folder: [[{"fid":"2821","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Afkoppelfolder gemeente Gemert-Bakel.pdf","type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"4"}}]]Stimuleringsbijdrage ‘Aanleg groene daken’Kom je in aanmerking voor een van deze stimuleringsbijdragen? Dan voldoe je in bijna alle gevallen ook aan de subsidievoorwaarden van het waterschap. Kijk voor meer informatie hierover op www.aaenmaas.nl/regelen/subsidie.Wat doen we samen?KlimaatdialogenDe weg naar een klimaatbestendig Gemert-Bakel moeten we samen inslaan. Daarom gaan we in gesprek en organiseren we in het najaar van 2020 klimaatdialogen met bedrijven, inwoners, maatschappelijke en gezondheidsorganisaties. Tijdens deze dialogen bespreken we de uitkomsten van de stresstest en de gevolgen van extreem weer. Daarnaast denken we na over maatregelen om de kwetsbaarheden te verkleinen. De informatie en ideeën die we ophalen tijdens de klimaatdialogen, werken we uit in actiepunten voor een uitvoeringsplan. Ook andere gemeenten, zoals onze buurgemeenten in de Peel, maken zo’n lokale uitvoeringsagenda. Op basis daarvan stelt de provincie Noord-Brabant een regionale uitvoeringsagenda op (zie hieronder).Wat doet de gemeente?KlimaatstresstestenVanuit het Rijk zijn gemeenten verplicht om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Landelijk is daarom afgesproken dat alle gemeenten, waterschappen en provincies in hun gebied zogenoemde stresstesten uitvoeren. In een stresstest wordt de ‘stress’ van extreem weer nagebootst met behulp van rekenmodellen, satellietbeelden en andere gegevens. In 2019 is voor Gemert-Bakel in samenwerking met de Peelgemeenten onderzocht welke zwakke plekken in onze gemeente een rol spelen bij het ontstaan van hittestress, droogte, wateroverlast en overstroming.Dankzij de stresstest weten we welke gevolgen van extreem weer we kunnen verwachten in Gemert-Bakel. Zo zal water op straat vaker voor komen. Enerzijds omdat er meer water in een kortere periode valt, anderzijds omdat we in Gemert-Bakel veel verharding hebben. Ook kan in sommige situaties het water binnen lopen in huizen. De beken in Gemert-Bakel kunnen buiten hun oevers treden maar door langere periode van droogt ook vaker droog komen te staan.Als het gaat om hitte gaan we van 7 (nu in 2019) naar meer dan 18 dagen waarbij de temperatuur oploopt tot meer dan 30ºC. Ook het aantal tropische nachten boven de 20ºC, stijgt. De hitte zorgt in het centrum én op alle bedrijventerreinen in Gemert-Bakel voor hittestress. De extreme hitte en langere periodes zonder neerslag heeft ook droogte als gevolg. In stedelijk gebied hebben vooral bomen in verharding hier last van en zullen kleine waterpartijen steeds vaker droogvallen; in het buitengebied hebben onze (agrarische) ondernemers hier last van omdat dit kan leiden tot gewasderving. Klik hier voor het volledige rapport van de stresstest Klik voor de verzamelkaart van kwetsbare locatiesRegionale uitvoeringsagendaOm een beeld te geven van de soort projecten die de Peelgemeenten (Helmond, Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Someren), waterschap Aa en Maas en drinkwaterbedrijf Brabant Water uitvoeren, is een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2021-2027 opgesteld. Hierin staat een selectie van een veel groter aantal projecten om de Brabantse Peel klimaatbestendig te maken. Sommige van deze projecten ontvangen een subsidie van het Rijk, zoals de Borretstraat en Jan van Amstelstraat in de Presidentenbuurt in Gemert. De regionale uitvoeringsagenda bestaat uit een beschrijving van het landelijke en regionale beleid voor klimaatadaptatie en een beschrijving van de 21 geselecteerde projecten.ProjectenHerinrichting PresidentenbuurtAanleg groen dak brandweerkazerne BakelBlauw groene schoolpleinen – meer informatie hierover volgt binnenkortHerinrichting speelweide Bakel(volledige grootte?, klik op afbeelding)
  Lees meer
 • Duurzaamheid

  De gemeente Gemert-Bakel stimuleert en investeert in een duurzame toekomst, een fijne leefomgeving voor onze kinderen (en de generaties erna).Duurzaamheid is een breed begrip, een opgave voor de hele samenleving. Technologie en innovatie betekenen kansen. Bedrijven en goed opgeleide medewerkers kunnen manieren bedenken waarop techniek rekening houdt met mens en milieu.Ook onderwijs speelt een belangrijke rol als het gaat om inspelen op ontwikkelingen én de medewerkers van de toekomst opleiden. Een duurzame werk- en woonomgeving waar iedereen zich thuis voelt is belangrijk. Denk aan veiligheid en geborgenheid, maar ook jezelf kunnen zijn. Iedereen draagt daar zijn of haar steentje aan bij. Niet alleen zuiniger omgaan met energie, minder verspilling of hergebruik van materialen, maar ook op maatschappelijk vlak.Zo werken we met z’n allen aan een heerlijck duurzaam Gemert-Bakel.[[{"fid":"3390","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Energielabel C voor kantoren","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Energielabel C voor kantoren"},"type":"media","field_deltas":{"7":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Energielabel C voor kantoren","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Energielabel C voor kantoren"}},"attributes":{"alt":"Energielabel C voor kantoren","title":"Energielabel C voor kantoren","class":"media-element file-default","data-delta":"7"}}]]Minimaal energielabel C voor kantorenPer 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw >100m² minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag je het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2018. Meer info lees je op www.rvo.nl[[{"fid":"2879","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Aardgasvrije wijk","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Aardgasvrije wijk"},"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Aardgasvrije wijk","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Aardgasvrije wijk"}},"attributes":{"alt":"Aardgasvrije wijk","title":"Aardgasvrije wijk","class":"media-element file-default","data-delta":"4"}}]]Gemert-Bakel aardgasvrijHet gebruik van aardgas is slecht voor het milieu. In 2050 moeten daarom alle huizen in Nederland van het gas af zijn. Om straks op tijd klaar te zijn, is de gemeente Gemert-Bakel nu al gestart met de voorbereidingen.[[{"fid":"3669","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"8":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"8"}}]]Bespaarvoucher t.w.v. 80,00 euroDe regering wil alle Nederlanders stimuleren om energie te besparen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Hiervoor heeft het Rijk de Regeling Reductie Energie Woningen (RREW) opgesteld. Geld uit deze pot wordt via de gemeente door middel van een subsidie aan inwoners verstrekt. Led's Go Green bedacht het hele programma, stelde het plan op en voert nu deze subsidie voor de gemeente Gemert-Bakel uit. Een onderdeel van dit programma is een bespaarvoucher ter waarde van €80 voor alle huishoudens in Gemert-Bakel. Meer informatie over de bespaarvoucher is te vinden op www.heerlijckduurzaam.nl.BuurkrachtBuurkracht is de kracht die buren samen hebben. De kracht om de buurt mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken. Meer groen in je buurt, een opruimactie, een buurt-AED, zonnepanelen of een fijne ontmoetingsplek? Samen met je buren krijg je het voor elkaar. Meer info: buurkracht.nl.[[{"fid":"2754","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"height: 148px; width: 150px;","class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]groter plaatjeActies Duurzaam Gemert-BakelDuurzaam Gemert-Bakel is een groep vrijwilligers met als doel Gemert-Bakel energieneutraal te maken. Voor woningeigenaren hebben ze een aantal interessante acties geregeld: zonnepanelen voor iedereen, isoleren met ongekende subsidies en een lichtscan.Regionaal zonnepanelen project De Groene ZoneMet dit zonnepanelenproject worden inwoners gestimuleerd om zonnepanelen te plaatsen op de eigen woning. Inwoners kunnen voor de aanschaf van zonnepanelen een lening krijgen van de gemeente. De inwoner betaalt de lening in 15 jaar terug aan de gemeente, maar is al wel meteen eigenaar van de panelen. Kijk voor meer info op www.degroenezone.nl.[[{"fid":"3351","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Logo Energiehuis Slim Wonen","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Logo Energiehuis Slim Wonen"},"type":"media","field_deltas":{"6":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Logo Energiehuis Slim Wonen","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Logo Energiehuis Slim Wonen"}},"attributes":{"alt":"Logo Energiehuis Slim Wonen","title":"Logo Energiehuis Slim Wonen","class":"media-element file-default","data-delta":"6"}}]]Hoe maak ik mijn huis energiezuiniger en duurzamer?Bezoek EnergieHuis Slim Wonen en bekijk of bespreek de bespaarmaatregelen om jouw woning te verduurzamen. Via de website van EnergieHuis Slim Wonen kun je ‘Slim starten' met diverse ‘zelftests’ en je aanmelden voor workshops. Advies op maat? Maak dan een afspraak met een energiecoach voor gratis persoonlijke voorlichting over bespaarmogelijkheden of opwekken van duurzame energie.Lijkt het je leuk om andere bewoners te helpen met voorlichting over het besparen van energie en geld? Heb jij je eigen huis al extra verduurzaamd, geïsoleerd met HR++ glas of zonnepanelen geïnstalleerd? En ben je bereid je verder te verdiepen in energiebesparende maatregelen voor huiseigenaren? Word dan onderdeel van het regionale team energiecoaches met deskundige vrijwilligers. Meer info lees je op de website van EnergieHuis Slim Wonen.(groter plaatje)Regionale Energiestrategie (RES)De RES is een regionale vertaling van de landelijke opgave in het Klimaatakkoord. Om klimaatverandering tegen te gaan willen wij in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. De bijdragen van alle regio’s in Nederland moeten voldoende zijn om de landelijke opgave te dekken.In onze regio werken hiervoor gemeenten met provincie, waterschappen en netbeheerder samen in de Metropoolregio Eindhoven.Meer info: www.energieregiomre.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat u al het nieuws rondom de RES automatisch in uw email ontvangt.Waar komen zonnevelden en windmolens in onze gemeente?E-laadpalenGemert-Bakel faciliteert elektrisch rijden, door steeds meer oplaadpunten beschikbaar te stellen in de openbare ruimte.Particulieren die een oplaadpunt voor een elektrisch voertuig willen in de openbare ruimte, kunnen een aanvraag indienen via de website van Vattenfall. Deze aanvraag wordt getoetst door Vattenfall en de gemeente aan de hand van de daarvoor gestelde voorwaarden.Voor een overzicht van de beschikbare laadpunten kunt u terecht op oplaadpalen.nl.
  Lees meer