Projecten

 • Vondellaan Gemert

  De gemeente gaat aan de slag met de reconstructie van de Vondellaan en een gedeelte van de Boekelseweg in Gemert. Bij de realisatie van de Noord-Om is met de provincie afgesproken dat de hoofdwegen in Gemert gereconstrueerd worden. De huidige wegprofielen en inrichting van de straten passen niet bij het gewenste gebruik en de eisen van deze tijd. Daarnaast kan de nieuwe inrichting gecombineerd worden met een optimalisatie van het riool, zodat het riool weer 60 jaar mee kan.

  Lees meer
 • Leijgraafhof De Mortel

  Alle kavels van nieuwbouwplan Leijgraafhof zijn verkocht en de nieuwe woningen zijn gebouwd of in aanbouw. Voor ons hét teken om de openbare ruimte woonrijp te maken. Dat wil zeggen dat we de openbare ruimte van haar definitieve inrichting gaan voorzien. Hierbij kun je denken aan het aanbrengen van de definitieve bestrating, de inrichting van het groen en het plaatsen van de verlichting. 

  De tekeningen van de inrichting:

  Lees meer
 • Samen slim de toekomst in

  Met de omgevingswet in het vooruitzicht, werkt de gemeente aan de omgevingsvisie voor Gemert-Bakel. Een plan met daarin de belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst van onze gemeente. Wij willen van jou graag weten hoe jij de toekomst van jouw wijk of dorp voor je ziet en welke thema’s je daarbij belangrijk vindt. Daarom reisden we eind juni met onze ijscokar van dorpskern naar dorpskern om met inwoners in gesprek te gaan over hun ideeën voor de toekomst. We hebben veel van jullie gesproken, dank allemaal voor het delen van jullie ideeen en dromen!

  Lees meer
 • Centrumplan Gemert 2022-2032

  20 oktober 2020
  De eerste stap in centrumplan Gemert 2022-2032 is gezet met de nota van uitgangspunten en randvoorwaarden zoals de gemeenteraad die recent (1 oktober 2020) heeft vastgesteld. Alle tussentijdse stappen worden hier gepubliceerd, zodat u op de hoogte blijft van de vorderingen. 

  Lees meer
 • Reconstructie St. Annastraat

  De gemeente werkt aan de reconstructie van de St. Annastraat in Gemert. Dit is de werktitel voor het werk dat uitgevoerd gaat worden aan de weg en het riool tussen de rotonde Lodderdijk nabij de atletiekbaan en de rotonde Willem de Haasstraat nabij het kunstlokaal D’n Dorpel. Een overzichtskaart van het projectgebied vind je hieronder.

  Lees meer
 • Klimaatverandering

  Ons klimaat verandert: langer periodes zonder neerslag, steeds meer hevige regenbuien, hevigere stormen - ook in de zomer en meer dagen met tropische temperaturen. We willen Gemert-Bakel weerbaar maken tegen het veranderende klimaat, oftewel klimaatbestendig. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van meer groen, extra ruimte voor water en aan het opslaan van regenwater, zodat het beschikbaar is tijdens periodes van droogte. Het is onmogelijk om zwaar noodweer, zoals in mei 2019, te voorkomen. Toch is het belangrijk dat iedereen meedoet.

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  De gemeente Gemert-Bakel stimuleert en investeert in een duurzame toekomst, een fijne leefomgeving voor onze kinderen (en de generaties erna).

  Duurzaamheid is een breed begrip, een opgave voor de hele samenleving. Technologie en innovatie betekenen kansen. Bedrijven en goed opgeleide medewerkers kunnen manieren bedenken waarop techniek rekening houdt met mens en milieu.

  Lees meer
 • Transitie landelijk gebied

  De agrarische sector is bezig met een grote transitie die nog vele jaren zal duren. Het stoppen van agrarische ondernemers en het verdwijnen van hun bedrijven heeft direct gevolgen voor de boeren zelf, maar is ook van invloed op het vestigingsklimaat van de regio. De omvorming van de agrarische sector is deze periode het vliegwiel voor de transitie van het hele landelijk gebied. De transitie van de agrarische sector vraagt namelijk om het zoeken naar nieuwe economische dragers en nodigt uit tot het versterken van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit.

  Lees meer
 • Aanvragen Muizenhol / Grotelseheide

  Update: 16-06-2020

  De aanvraag voor een vergunning voor een geitenhouderij aan Muizenhol in Bakel en de aanpassing van een geitenbedrijf aan de Grotelseheide in Bakel hebben veel stof doen opwaaien. Omwonenden van beide locaties evenals inwoners van de wijk Dierdonk in Helmond maken zich zorgen over het effect van de bedrijven op hun gezondheid.

  De gemeente Gemert-Bakel doorloopt ook bij deze vergunningen de procedures uiterst zorgvuldig. Belanghebbenden informeren we actief over de voortgang in de procedure.

  Lees meer