Projecten

 • Herinrichting Presidentenbuurt – Gemert

  In de Presidentenbuurt richten we 25 straten opnieuw in: nieuwe riolering, bestrating en groen. De aanleiding: de riolering moet na 60 jaar vervangen worden. Dit geeft direct de kans om de inrichting van de straat aan te pakken. Om de wijk leefbaar te houden voor nu en de toekomst is een nieuwe inrichting van de straat nodig. We krijgen namelijk te maken met steeds extremer weer en daardoor met meer risico’s op wateroverlast en hitte. We kiezen daarom voor meer groen en ruimte voor water. Het regenwater kan dan goed de grond in en bomen en planten zorgen voor de nodige koeling.

  Lees meer
 • Marco Gas

  Per 1 januari 2016 zijn Gedeputeerde Staten het bevoegde gezag van de inrichting van Marco Gas BV. Dat betekent dat Marco Gas BV onder het toezicht valt van de provincie. Ook vergunningen en meldingen worden in behandeling genomen door dit bevoegde gezag.

  Lees meer
 • Proeftuin VAB Elsendorp

  Om te kijken naar nieuwe bestemmingen voor vrijkomende agrarische bebouwing fungeert Elsendorp als één van de vijf proeftuinen in de provincie Noord-Brabant. We kijken samen met het dorp naar passende nieuwe bestemmingen voor de locaties en oplossingen voor de lege stallen. De focus ligt niet alleen op gebouwen, maar op een gebiedsgerichte aanpak waarbij ook mogelijkheden voor grondruil in beeld komen.

  Lees meer
 • N279

  Om de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op en nabij de provinciale weg tussen Veghel en Asten te verbeteren, heeft de provincie vorig jaar gekozen voor een robuuste en toekomstvaste oplossing voor de N279, het voorkeursalternatief (vka). Alleen de gemeente Gemert-Bakel heeft niet ingestemd met dit vka.

  De aanpak van de N279 houdt in dat:

  Lees meer
 • N272/N615 Gemert - Beek en Donk

  Provincie Noord-Brabant onderzoekt toekomstige vormgeving N272/N615

  De provincie Noord-Brabant voert onderzoek uit naar de toekomstige vormgeving van delen van de N272 en N615 tussen Beek en Donk en Gemert. Dit met als doel om de doorstroom van verkeer voor de lange termijn te verbeteren, de verkeersveiligheid te verhogen en de leefbaarheid in de dorpen te vergroten door het verminderen van sluipverkeer. Begin maart 2020 maakte de provincie dit bekend.

  Lees meer