Groot onderhoud Dr. De Quayweg

De gemeente Gemert-Bakel gaat binnenkort starten met het groot onderhoud aan de Dr. De Quayweg en de herinrichting van het aanliggende fietspad. Momenteel zitten we midden in het aanbestedingsproces. De gemeente Gemert-Bakel gaat naar verwachting in maart 2020 starten met het groot onderhoud aan de Dr. De Quayweg en de herinrichting van het aanliggende fietspad. 

Te kappen bomen
Als onderdeel van het project is er een boomeffectenanalyse uitgevoerd. Vervolgens is de ligging/breedte van het nieuwe fietspad op een aantal locaties aangepast ten behoeve van het behoud van de bomen. Bomen met een slechte tot zeer slechte conditie worden gekapt.

Daarnaast hebben de bewoners tijdens de bewonersavond op 25 juni 2019 kunnen aangeven welke ze gekapt wensten te hebben. Er is met het bepalen van de te kappen bomen rekening gehouden met de verkeersveiligheid. Daar waar bomen direct tegen inritten staan en op de kruisingen van wegen, is op het verzoek van de bewoners ingegaan.

In de wegberm van de Dr. De Quayweg staan 1037 bomen, waarvan er 116 bomen worden gekapt. In de overzichtstekeningen hieronder zijn de bomen die gekapt worden met een rood kruisje gemarkeerd.

PDFOverzichtskaart 1
PDFOverzichtskaart 2
PDFOverzichtskaart 3

Vragen? Mail naar gemeente@gemert-bakel.nl t.a.v. Paul van Eck of bel 0492-378500.