Herinrichting Presidentenbuurt – Gemert (juni)

Op zaterdag 9 en 16 juni reed de Gemertse toeristentram, voor de gelegenheid omgedoopt tot Gemertse ideeëntram,  door de Presidentenbuurt. De zon scheen op beide dagen uitbundig en de sfeer was fantastisch. Onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade vonden er uitgebreide gesprekken plaats tussen mensen van het ‘greenteam’ en de buurtbewoners. Ook kwamen er spontaan ‘bondjes’ tot stand tussen bewoners die elkaar niet kenden en die iets voor de buurt willen betekenen.

De tram stopte bij drie haltes, waar mensen uitleg kregen over het project. Op de zijkant van de tram hingen posters met informatie over de omvang en planning van het project en de uitdagingen waar we met zijn allen voor staan als we het hebben over het veranderende klimaat. Om de toenemende hoosbuien, hitte en droogte op te vangen en de wijk ook in de toekomst leefbaar te houden, is het nodig de wijk flink te vergroenen en slim om te gaan met regenwater. Tegelijkertijd maken deze maatregelen de wijk ook nog eens een stuk mooier. Deze boodschap werd door de buurtbewoners goed begrepen en vaak ook omarmd.

Ook is door de bewoners gewezen op het belang van voldoende parkeerplekken, de overlast die bepaalde bomen geven en de slechte staat van onderhoud van het huidige groen. Bij sommige buurtbewoners is twijfel of de gemeente Gemert-Bakel wel voldoende geld heeft voor het beheer van de nieuwe inrichting. 

Van ideeën naar ontwerp

Zeer veel bewoners hebben goede ideeën over hun straat of buurtje. Al deze ideeën zijn opgeschreven op formulieren. Tegelijkertijd zijn er ook reacties op het speciale e-mailadres presidentenbuurt@gemert-bakel.nl binnengekomen. Al met al zijn er meer dan 150 reacties ontvangen.

De volgende stap in het proces is dat alle ideeën worden gelezen en geanalyseerd. De ontwerpers van de Presidentenbuurt gaan hun best doen zoveel mogelijk ideeën mee te nemen in het nieuwe ontwerp. In oktober komen we met de ideeëntram terug in de Presidentenbuurt om het concept schetsontwerp uit te leggen en te bespreken, waarbij er alle ruimte is voor bewoners om te reageren. Ook dit zal weer op een gezellige en laagdrempelige manier plaats vinden.


Meer weten over dit project? Stuur een e-mail naar presidentenbuurt@gemert-bakel.nl. Je kunt ook bellen naar 0492 - 378 500 en vraag naar P. Nagtegaal. 

terug