N279

Om de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op en nabij de provinciale weg tussen Veghel en Asten te verbeteren, heeft de provincie met breed draagvlak van bestuurders uit de regio vorig jaar gekozen voor een robuuste en toekomstvaste oplossing voor de N279, het voorkeursalternatief (vka). Alleen de gemeente Gemert-Bakel heeft niet ingestemd met dit vka.

De aanpak van de N279 houdt in dat:

  • de aansluitingen en kruisingen van de N279 ongelijkvloers worden gemaakt
  • de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft
  • bij Helmond wordt de N279 om de wijk Dierdonk gelegd
  • bij Veghel wordt het huidige tracé uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen. Hierbij worden de maatregelen zo aangelegd dat een eventuele verbreding naar 2x2 op termijn zonder veel extra investeringen mogelijk is.

In het coalitieakkoord staat: "Wij zijn en blijven van mening dat uitvoering van de N279 op het huidige tracé, in de uitvoering 2x2 rijbanen en met een hele ontsluiting in Bakel voor onze bereikbaarheid de beste oplossing is. Daar blijven wij ons dan ook voor inzetten zolang dat kan."

Het ontwerp inpassingsplan lag ter inzage van 29 mei 2018 tot en met 9 juli 2018. Ook kon eenieder de petitie van het Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel ondertekenen. 

Recente berichten vanuit de media over de N279:

Zienswijzen en planning
Alle 430 unieke ingediende zienswijzen worden openbaar gemaakt. De uiterste datum van het openbaar maken valt samen met de bekendmaking van de vaststelling van het definitieve inpassingsplan in december dit jaar. Het plan wordt dan voorgelegd aan Provinciale Staten. Daarbij worden de definitieve reacties op de zienswijzen gegeven. Vanaf het moment van vaststelling ligt dit plan vervolgens zes weken ter inzage. In die periode kan beroep worden aangetekend bij de Raad van State.

Nieuwsbrief volgen over N279?
Wilt u de ontwikkelingen over de N279 goed blijven volgen? Abonneer u dan op de nieuwsbrief van de provincie. Ga dan naar www.brabant.nl/n279 .
PDFNieuwsbrief N279 Veghel-Asten september 2018.pdf
In de versie van maart heeft toenmalig wethouder Bankers met voorzitter BKG Martin Jacobs de belangen voor onze gemeente toegelicht. Ook wethouder Van Dijk heeft de afgelopen maanden veelvuldig toegelicht hoe belangrijk het is voor Gemert-Bakel om een zienswijze in te dienen. Dat is vaak gedaan.

Digitaal het plan inzien?
Dat kan via www.brabant.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl

Vragen?
Mail naar N279-Veghel-Asten@brabant.nl of bel met 073 – 681 23 29.


Uitgebreide verbeelding N279 nabij Gemertseweg/Beeksedijk op de kaart? klik op het plaatje.