Noord-Om

Samen met de provincie werken wij aan de aanleg van de randweg Noord-Om. Deze weg vormt de schakel tussen de Boekelseweg (N605) en de N272 die ten zuidoosten van Gemert loopt. De Noord-Om moet de (regionale) bereikbaarheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van de gemeente Gemert-Bakel verbeteren en de economische ontwikkeling verder stimuleren. Realisatie van de Noord-Om is voorzien in de periode 2016-2017.

Start realisatie
Op 13 december 2016 is het contract voor de aanleg van de Noord-Om tussen de provincie Noord-Brabant en BAM Infra B.V. uit Helmond ondertekend. BAM is gestart met het maken van een definitief ontwerp van de randweg. Vanaf mei 2017 starten de werkzaamheden buiten. Als alles meezit, kan het verkeer hopelijk eind 2017 van de randweg en het fietsviaduct gebruikmaken. Daarna volgt nog het aanplanten van het groen. Dat is medio 2018 klaar.

PDFSchetsontwerp_Noord-Om.pdf