Proeftuin VAB Elsendorp

In Gemert-Bakel is het aantal landbouwbedrijven in vijftien jaar tijd afgenomen met bijna 35 procent. Concreet betekent dit dat er 182 landbouwbedrijven zijn gestopt. Een aantal ondernemers heeft een nieuwe bestemming aangevraagd, de meeste niet. Onderzoeksinstituut Alterra heeft becijferd dat leegstand door vrijkomende agrarische bebouwing voor Gemert-Bakel in de periode 2012-2030 ongeveer 208.000 vierkante meter bedraagt. Dat komt overeen met ruim 23 voetbalvelden.

Om te kijken naar nieuwe bestemmingen voor vrijkomende agrarische bebouwing fungeert Elsendorp als proeftuin. Zo kan gezocht worden naar passende nieuwe bestemmingen voor de locaties en oplossingen voor de lege stallen. Ook het tegengaan van verrommeling van het buitengebied is een van de doelstellingen. De focus ligt niet alleen op gebouwen, maar op een gebiedsgerichte aanpak waarbij ook grond en de mogelijkheden voor ruil in beeld komen. De gebiedsgerichte benadering is breder dan de agrarische sector en raakt het hele dorp. Niet alleen boeren, ook andere bewoners en belanghebbenden worden bij de proeftuin betrokken. Hoe houden wij (het dorp, gemeente en provincie) Elsendorp leefbaar en (economisch) aantrekkelijk? Kunnen wij sámen zorgen voor een plek waar ieders kinderen ook in de toekomst prettig kunnen wonen, werken en recreëren? Dat is waar proeftuin Elsendorp in de kern om gaat. Met Elsendorp als proeftuin kunnen er nieuwe kansen ontstaan.

Volgende fase
Tijdens interviews en ontwerptafels met inwoners zijn ideeën al zorgvuldig in kaart gebracht. Nu is het tijd voor de volgende stap om te komen tot een integraal gebiedsplan.

PDF180312 Proeftuin Elsendorp gaat volgende faseOp 3 november en 11 december 2018 tekenden de initiatiefnemers een overeenkomst, waarin ze met de gemeente, de provincie en het waterschap afspreken samen de ideeën uit te werken tot haalbare plannen. Plannen die de belangen van de initiatiefnemers dienen, maar ook meerwaarde leveren voor het dorp. Weten hoe dat werkt? Bekijk dan de video! https://youtu.be/1JyeDG946Ak